Co to jest Somatic Experiencing®?

Somatic Experiencing® to rodzaj terapii urazowej. Praktycy Somatic Experiencing® uważają, że istnieje wyraźny fizjologiczny związek między doświadczeniem traumy a długofalowymi skutkami traumy. Chodzi o to, że poddanie się psychoterapii może nie pomóc pacjentowi, który doświadczył fizycznej lub emocjonalnej traumy, ponieważ psychoterapia nie zajmie się fizjologicznymi konsekwencjami traumy. Pacjenci zainteresowani poznaniem Somatic Experiencing® mogą znaleźć praktyków w wielu regionach świata.

Ten rodzaj terapii został wprowadzony w 1997 roku przez dr Petera Levine’a. Dr Levine oparł swoją koncepcję Somatic Experiencing® na swoich badaniach populacji dzikich zwierząt. Zauważył, że zwierzęta mogą doświadczyć poważnej traumy i odbić się, i teoretyzował, że ludzie mają taką samą zdolność do wyzdrowienia z urazu, nawet jeśli nie mogą uzyskać do niego dostępu automatycznie. Według dr Levine uraz fizyczny lub emocjonalny aktywuje autonomiczny układ nerwowy, starożytną reakcję fizjologiczną, która jest częścią instynktu samozachowawczego. Jednak u ludzi autonomiczny układ nerwowy może nie powrócić do stanu naturalnego lub neutralnego, powodując, że ludzie żyją w ciągłym stanie napięcia fizycznego w wyniku stresu i traumy. Somatic Experiencing® ma na celu złagodzenie tego fizycznego napięcia, aby pacjenci mogli przezwyciężyć traumę.

Sesję Somatic Experiencing® może przeprowadzić psychoterapeuta lub pracownik ciała, który przeszedł trzyletni program szkoleniowy wymagany dla praktyków i który nadąża za wymaganiami ustawicznego kształcenia. Sesje prowadzone są indywidualnie, podobnie jak psychoterapia, z tą różnicą, że zamiast rozmawiać o traumie, pacjent i terapeuta wspólnie pracują nad zwiększeniem świadomości fizycznej pacjenta. Terapeuta porusza się ostrożnie, aby nie wywołać urazu, skupiając się na uwolnieniu ciała pacjenta.

Może upłynąć wiele sesji Somatic Experiencing®, aby odczuć różnicę. Terapia jest delikatna i bardzo powolna, aby uniknąć retraumatyzacji pacjenta, co podważałoby użyteczność terapii. Indywidualni praktycy mogą integrować techniki z innych obszarów terapii, takich jak masaż czy terapia rozmowa. Z biegiem czasu w wyniku terapii pacjent powinien odczuwać zmniejszenie stresu psychicznego i fizycznego.

Somatic Experiencing® jest zalecany w przypadku wielu problemów, w tym zespołu stresu pourazowego, urazu fizycznego, urazu emocjonalnego i stresu. Terapia może być trudna, a niektórzy ludzie mogą odczuć korzyści i postępy podczas Somatic Experiencing®, podczas gdy inni mogą nie. Osoby poszukujące terapii powinny zdecydowanie spotkać się z kilkoma praktykami, aby znaleźć osobę, z którą czują się komfortowo, i powinny dać terapii szansę, biorąc kilka sesji przed podjęciem decyzji, czy metoda będzie dla nich skuteczna.