Co to jest stymulator DDD?

Stymulator DDD to mechaniczny rozrusznik umieszczony zarówno w przedsionkach, jak i komorach, z czujnikami monitorującymi rytm serca w obu miejscach. Działa na żądanie, wyzwalając bicie serca, gdy serce nie robi tego spontanicznie. Ten typ stymulatora jest szeroko stosowany do stałego stymulacji, a programowanie można dostosować do potrzeb pacjenta, w zależności od konkretnego stanu pacjenta i powodu wszczepienia stymulatora.

W klasyfikacji stymulatorów każda litera zawiera informacje o funkcjach stymulatora. Pierwsza litera informuje użytkownika, która komora serca jest stymulowana przez urządzenie. A oznacza przedsionki, V oznacza komory, a D symbolizuje obie komory. Druga litera zawiera informacje o tym, które komory są wykrywane przez stymulator, z tymi samymi kodami literowymi i 0, co oznacza, że ​​funkcja wykrywania nie jest dostępna. Trzecia litera wskazuje, co robi urządzenie w odpowiedzi na odbierane wrażenia. Może to być 0, odzwierciedlające brak wykrywania, I oznacza hamowanie, aby pokazać, że impuls ze stymulatora może być stłumiony, T oznacza wyzwalanie, aby wskazać, że impuls zostanie wzbudzony, a D oznacza, że ​​stymulator może wyzwalać i hamować.

Stymulator DDD działa na żądanie, podejmując działania odpowiednie do tego, co dzieje się w sercu pacjenta w danym momencie. Wewnętrzny zegar urządzenia można zaprogramować tak, aby spełniał potrzeby pacjenta, a większość urządzeń ma również czujniki zaprojektowane tak, aby pomóc stymulatorowi dostosować się do poziomu aktywności pacjenta. Kiedy ludzie ciężko pracują i potrzebują wyższego tętna, rozrusznik może przyspieszyć, cofając się, gdy się ochładzają i wznawiają bardziej siedzące czynności.

Przed wszczepieniem stymulatora należy sprawdzić, czy działa prawidłowo. Po instalacji jest programowany i testowany. Reguluje bicie serca pacjenta, rozwiązując problemy zdrowotne spowodowane nieprawidłowym rytmem. Rozruszniki serca można przeprogramować zewnętrznie, a także sprawdzać pod kątem błędów, jeśli pacjent zgłasza problemy, takie jak nieregularne tętno lub dyskomfort w klatce piersiowej. Diagnostyka może ujawnić potrzebę przeprogramowania lub nowego rozrusznika.

Zrozumienie oznaczeń literowych na rozruszniku serca może być pomocne dla pacjenta, który chce zrozumieć, co robi urządzenie. Odmiana DDD zapewnia bardzo elastyczny zestaw trybów, ale niekoniecznie musi być potrzebna u wszystkich pacjentów.