Co to jest system Torrensa?

System Torrensa jest rodzajem systemu rejestracji lądów opracowanym w Australii przez Sir Roberta Torrensa w 1857 roku, wzorowanym częściowo na metodach stosowanych w Wielkiej Brytanii do rejestracji statków handlowych. Tytuły i rejestry państwowe, zgodnie z zasadą „tytuł po rejestracji” są znakiem rozpoznawczym systemu Torrens do rejestracji czynów. Po przeniesieniu nieruchomości w systemie Torrens nazwisko nowego właściciela zostaje wpisane do rejestru stanowego lub rządowego i zostaje wydany odpowiedni tytuł. Roszczenie właściciela do nieruchomości uważa się za ważne, dopóki nowy właściciel nie przedstawi dowodu prawidłowej sprzedaży i przeniesienia, a tym samym wpisuje swoje nazwisko do rejestru.

W przeciwieństwie do systemu rejestracji czynów, który działa na zasadzie „rejestracji według tytułu”, systemu wymagającego dowodu własności przed rejestracją, system Torrens wymaga rejestracji przed wydaniem tytułu. Tytuły są wydawane nowym właścicielom po odpowiednim przeniesieniu od poprzednio zarejestrowanego właściciela. Rejestry historyczne poprzednich właścicieli mogą być przechowywane w systemie opartym na Torrens, ale nie są podstawą do przyznania zarejestrowanego tytułu. Zamiast wykazania przez właściciela dowodu właściwego uczynku, własność jest ustalana i prawnie potwierdzana przez pojawienie się nazwiska właściciela w rejestrze stanu. Ustalenie prawnego roszczenia własności wymaga jedynie dowodu nazwiska właściciela w rejestrze.

Przed wprowadzeniem systemu Torrens, właściciele ziemscy w Australii musieli utrzymywać złożone dokumenty dotyczące przeniesienia na swoich gruntach, pokazujące łańcuch własności od momentu powstania nieruchomości lub podstawy tytułu. Dokumenty mogą pochodzić z kilku pokoleń, stanowiąc trudną propozycję prowadzenia ewidencji dla właścicieli i dając osobom pozbawionym skrupułów wiele okazji do fałszerstwa. Wraz z wprowadzeniem systemu opracowanego przez Sir Roberta Torrensa, państwo prowadziło centralną ewidencję aktów i aktualnych właścicieli, w tym mapy zarejestrowanych działek. System Torrensa wymagał mniej kosztownych badań i wątpliwego prowadzenia dokumentacji. Akty własności i akta przeniesienia własności nie mogły zostać sfałszowane w celu udowodnienia własności, co zakończyło długie spory między wnioskodawcami.

Australijskie praktyki prawa zwyczajowego dotyczące aktów własności przed uchwaleniem ustawy o nieruchomościach z 1886 r. spowodowały utratę wielu nadań ziemi w Australii. Rosnący problem sporów dotyczących własności i utraconych dotacji zrodził rozwój bardziej systematycznego, kontrolowanego przez rząd rozwiązania. System rejestrów i tytułów państwowych Sir Roberta Torrensa był tak skuteczny w rozwiązywaniu takich sporów dotyczących własności i wątpliwych praktyk, że inne terytoria i kraje przyjęły podobny system. Na przykład Republika Dominikany zainicjowała swój własny system Torrens w latach dwudziestych XX wieku. Wiele stanów w Stanach Zjednoczonych, w tym Georgia, Karolina Północna i Nowy Jork, nadal stosuje podobne systemy tytułów i prawa dotyczące gruntów.