Co to jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja, znana również jako AI, jest subdyscypliną w dziedzinie informatyki. Podstawowym celem tej rozległej domeny jest tworzenie inteligentnych agentów — to znaczy tworzenie oprogramowania lub kombinacji oprogramowania i sprzętu, zdolnego do obserwowania i analizowania środowiska, w którym jest obecny. Informatycy podzielili sztuczną inteligencję na dwa ogólne obszary: silną sztuczną inteligencję i słabą sztuczną inteligencję. Silna sztuczna inteligencja odnosi się do inteligencji obliczeniowej, która dorównuje lub przewyższa ludzką inteligencję w określonym obszarze. Słaba sztuczna inteligencja odnosi się do inteligencji obliczeniowej, która nie została zaprojektowana w celu dopasowania inteligencji człowieka do danego zadania.

Podstawowym pojęciem w sztucznej inteligencji jest „inteligentny agent” — urządzenie obliczeniowe, sprzętowe lub programowe lub ich kombinacja, zaprojektowane do wykonywania określonego zadania, które może mieć bardzo prosty lub bardzo złożony charakter. Niezależnie od złożoności wyznaczonego zadania, podstawowymi funkcjami inteligentnego agenta rządzą matematyka i fizyka, podobnie jak we wszystkich innych dziedzinach informatyki. Inteligentny agent sprzętowy może być urządzeniem zrobotyzowanym, wyposażonym w sprzęt i czujniki do centralnego przetwarzania, który ma na przykład naśladować zachowanie mrówki. Agent oparty na oprogramowaniu może być aplikacją zaprojektowaną do interpretowania naturalnego języka ludzkiego, a następnie wykonywania czynności. Inteligentne agenty mogą być opracowywane dla silnych lub słabych aplikacji AI; istnieje szeroki zakres i użyteczność oraz wiele różnych praktycznych zastosowań zarówno dla silnej, jak i słabej sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja to bardzo złożony temat, który obejmuje wiele obszarów tematycznych. Jednym z głównych celów w dziedzinie sztucznej inteligencji jest stworzenie inteligencji maszynowej odpowiadającej lub przewyższającej ludzki umysł. Replikowanie ludzkiej subiektywnej świadomości jest celem, który zdaniem wielu filozofów i informatyków jest niemożliwy do osiągnięcia, przede wszystkim dlatego, że ludzka świadomość jest obszarem kontrowersyjnym, w którym jest bardzo mało absolutów. Jednak informatycy i badacze sztucznej inteligencji starają się odtworzyć działanie ludzkiego mózgu – który przez wielu uważany jest za źródło ludzkiej świadomości – poprzez wykorzystanie technologii superkomputerów, które są w stanie wykonywać biliony obliczeń matematycznych na sekundę .