Co to jest terapia grupowa?

Terapia grupowa jest formą psychoterapii prowadzonej przez psychiatrów, psychologów i licencjonowanych doradców. Zamiast uczestniczyć w sesji psychoterapii jeden na jednego, główną dynamiką terapii grupowej jest to, że będziesz wchodzić w interakcje z wieloma osobami w tym samym czasie, które mogą mieć podobne problemy do tych, z którymi się zmagasz. Liczba uczestników w grupie terapeutycznej waha się od około sześciu do dziesięciu lub dwunastu członków, aw zależności od typu grupy liczba uczestników może się zmieniać.

W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii pomysł wypróbowania terapii grupowej i opracowania sposobu praktykowania tej formy psychoterapii rozwinął się mniej więcej w tym samym czasie, tuż po II wojnie światowej. W instytucjach psychiatrycznych praktyka ta była dość powszechna, a praktycy zaangażowani w ewolucję terapii grupowej zauważyli, że wiele osób odniosło korzyści z doświadczenia grupowego. Ten rodzaj terapii był dla niektórych pacjentów sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy. Terapeuta pracujący z grupą mógłby sobie pozwolić na mniejsze obciążenie każdej osoby.

Terapia grupowa może być problemowa, w której każda osoba uczestnicząca opracowuje szczególnie trudny problem. Są grupy, które skupiają się na lęku napadowym, dwubiegunowym, żyjącym z depresją, rozwodzie, wychowywaniu chorych dzieci i wielu innych, a czasami grupa składa się z osób, które terapeuta wybiera. Grupa może składać się z osób, które pracują nad podnoszeniem umiejętności życiowych, ale które nie mają wspólnego z konkretnym wyzwaniem lub problemem. Powodem, dla którego terapeuta ma bezpośredni wpływ na wybór, jest to, że celem jest stworzenie środowiska grupowego ludzi, którzy będą dobrze do siebie pasować. Określone grupy mogą oznaczać, że każdy może dołączyć bez uprzedniej zgody terapeuty, chociaż terapeuta może poprosić kogoś, kto przeszkadza grupie, aby odszedł.

Popularne stały się dwa rodzaje terapii grupowej. Jedna nazywa się ograniczona czasowo, a druga ciągła. Grupy ograniczone czasowo mają określoną liczbę sesji, przy czym wszyscy członkowie rozpoczynają i kończą sesje razem. Ciągłe grupy mogą trwać latami, a członkowie dołączają lub odchodzą w dowolnym momencie.

Niektóre z korzyści płynących z terapii grupowej obejmują pomaganie każdemu uczestnikowi w uświadomieniu sobie uniwersalności jego stanu. Inne osoby mogą zmagać się z tymi samymi wyzwaniami, lękami lub zmaganiami, co często pomaga uczestnikom grupy czuć się mniej odizolowanymi. Ludzie mają możliwość pomagania sobie nawzajem w grupach, a te akty altruizmu mogą podnieść na duchu. Innym elementem doświadczanym przez wielu jest to, że słuchanie innych osób omawiających ich problemy może być oczyszczające, zapewniając sposób na swobodniejsze wyrażanie emocji, gdy inni ludzie opowiadają swoje historie.

Kilka osób przytacza wady psychoterapii grupowej. Chociaż inne osoby są proszone o zachowanie poufności komunikacji w tej formie terapii, tylko terapeuta jest prawnie zobowiązany do zachowania poufności terapii grupowej. Niektóre osoby mogą obawiać się ujawnienia danych osobowych lub ogólnie mogą mieć trudności z rozmawianiem o swoich problemach z dużą grupą ludzi. Dynamika grupy może być również pozytywna lub negatywna. Jedna lub dwie osoby, które przez większość czasu zmonopolizują bez większej interwencji terapeuty prowadzącego grupę, mogą sprawić, że grupa będzie mniej pozytywnym doświadczeniem dla innych uczestników.