Co to jest tętniak wrzecionowaty?

Tętniak wrzecionowaty jest rodzajem tętniaka charakteryzującego się wrzecionowatym kształtem, patrząc w przekroju. Może to być powodem do niepokoju, w zależności od tego, gdzie w ciele się znajduje, a w niektórych przypadkach może być wymagana natychmiastowa operacja, aby skorygować ją przed pęknięciem. Pęknięcie tętniaka może mieć fatalne konsekwencje; na przykład tętniak aorty brzusznej (AAA) może pęknąć i spowodować śmierć pacjenta w ciągu kilku minut.

Tętniaki to obrzęki występujące w układzie naczyniowym. Chociaż rozszerzenie żyły lub tętnicy może nie być poważnym problemem, jeśli rozszerzy się wystarczająco, tkanka zostanie osłabiona. Oznacza to, że możliwe jest pęknięcie naczynia krwionośnego, które spowodowałoby krwawienie wewnętrzne. Tętniaki mogą również stać się podłożem dla zakrzepów, co jest niewątpliwym problemem i mogą powodować problemy z ciśnieniem krwi. Częścią tego, co utrzymuje stabilne ciśnienie krwi, jest szerokość naczyń krwionośnych, a kiedy się rozszerzają i pozostają rozszerzone, organizm nie może tak skutecznie regulować ciśnienia krwi.

W przypadku tętniaka wrzecionowatego rozszerzenie naczynia krwionośnego wygląda jak wrzeciono. Jest to zwykle powikłanie ciężkiej miażdżycy iz tego powodu bywa nazywane tętniakiem miażdżycowym. Diagnozę przeprowadza się za pomocą medycznych badań obrazowych, które mogą obejmować zastosowanie kontrastu w celu wyraźnego podkreślenia układu naczyniowego, tak aby nieprawidłowości były wyraźnie widoczne w badaniu.

Jeśli tętniak wrzecionowaty jest mały i nie znajduje się w niebezpiecznym miejscu, lekarz może zalecić odczekanie i zobaczenie podejścia. Tętniak będzie monitorowany pod kątem oznak zmian, a pacjentowi można zalecić podjęcie pewnych kroków zapobiegawczych, aby uniknąć zaostrzenia tętniaka. Jeśli tętniak jest duży, można zalecić leczenie chirurgiczne, zanim pęknie. Operacja może być również konieczna, jeśli tętniak znajduje się w delikatnym miejscu, gdzie pęknięcie może stać się problemem.

Objawy tętniaka wrzecionowatego są różne. Często problem nie jest wykrywany we wczesnych stadiach, a problemy pojawiają się, gdy tętniak jest bliski pęknięcia, a pacjent doświadcza objawów związanych z niskim ciśnieniem krwi, takich jak zawroty głowy, omdlenia i bladość skóry. Tętniak można również zidentyfikować podczas obrazowania medycznego lub rutynowego badania przesiewowego pod kątem innego problemu medycznego.

Operację tętniaka wrzecionowatego wykonuje chirurg sercowo-naczyniowy, który zajmuje się pacjentem w znieczuleniu ogólnym. Ryzyko zabiegu jest różne, w zależności od lokalizacji i wielkości tętniaka.