Co to jest tikagrelor?

Tikagrelor to lek zapobiegający powstawaniu zakrzepów krwi. Należy do klasy leków przeciwpłytkowych i skutecznie zapobiega powstawaniu zakrzepów w dużych tętnicach, w tym aorcie i płucnych naczyniach krwionośnych. Ten antykoagulant został przetestowany i okazał się bardziej skuteczny niż wiele innych leków, ale nie został zatwierdzony do stosowania przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). W Unii Europejskiej lek jest dostępny.

Podobnie jak inne leki przeciwpłytkowe, tikagrelor działa poprzez zapobieganie łączeniu się płytek krwi. Różne rodzaje leków przeciwpłytkowych wpływają na płytki na różne sposoby — hamując ich tworzenie, zapobiegając ich agregacji lub uniemożliwiając wiązanie się z niektórymi enzymami, które pomagają im się zlepiać. Tikagrelor różni się chemicznie od innych leków przeciwpłytkowych. Skutki tego leku są również odwracalne, w przeciwieństwie do wielu innych leków przeciwpłytkowych.

We wstępnych badaniach tikagrelor był testowany z podobnym lekiem zwanym klopidogrelem. Okazało się, że Tikagrelor działał szybciej niż jego konkurencja. Zgony z powodu problemów związanych z zakrzepami krwi, takich jak udar i zawał serca, również były niższe. Eksperyment był podwójnie ślepy z 18,624 XNUMX pacjentami.

Pomimo pozytywnych wyników wstępnego badania, FDA nie zatwierdziła tikagreloru do stosowania w Stanach Zjednoczonych. W swoim własnym badaniu FDA przetestowała lek na około 1,400 pacjentach i nie uzyskała takiego samego wyniku. W badaniu FDA pacjenci byli bardziej narażeni na śmiertelne problemy sercowo-naczyniowe podczas stosowania tikagreloru. Innym powodem, dla którego FDA nie zatwierdziła tego leku, jest to, że powoduje on więcej problemów z krwawieniem niż klopidogrel, co zaobserwowano w obu badaniach. Stanowiło to zagrożenie dla pacjentów, którzy musieli przejść operację, chociaż problem ten można wyeliminować, jeśli lek zostanie odstawiony na 5 dni przed operacją.

Nie wiadomo, dlaczego wyniki tych dwóch badań wykazały przeciwne wyniki, chociaż producent tikagreloru zasugerował, że dawka aspiryny, która jest stosowana razem z tikagrelorem, mogła być podana nieprawidłowo u pacjentów w USA. Pomimo słabych wyników tikagreloru w badaniu FDA, komitet doradczy FDA głosował 7 do 1 za zatwierdzeniem leku do stosowania w Stanach Zjednoczonych. Jednak w grudniu 2010 roku FDA odmówiła tego. Producent może przeprowadzić inne badanie w celu ponownego złożenia wniosku do FDA.