Jakie są przyczyny powstawania zakrzepów krwi?

Istnieje kilka przyczyn powstawania zakrzepów krwi, z których główne to fizyczna reakcja na uraz, skutki stanu zdrowia lub reakcja na leki. Chociaż krzepnięcie krwi jest normalną funkcją ludzkiego organizmu, zakrzepy krwi mogą być problematyczne i zagrażać życiu, gdy tworzą się i blokują przepływ krwi i tlenu do naczyń krwionośnych i tętnic. Ponadto zakrzepy krwi mogą powodować szereg innych schorzeń, jeśli nie są leczone.

W normalnych sytuacjach przyczyny powstawania zakrzepów krwi nie są groźne i powstają w odpowiedzi na obrażenia ciała, takie jak przecięcie lub pęknięcie skóry. Skrzepy tworzą się, gdy komórki wyściółki naczyń krwionośnych tworzą płytki krwi, które działają jak zatyczka w ścianie naczyń. Gdy płytki krwi krzepną razem, fibryna, rodzaj białka, które działa jak klej, tworzy się i powoduje, że skrzep utrzymuje się razem. Kiedy skrzepy krwi tworzą się normalnie w tym procesie, służy to jako mechanizm zapobiegający dalszym zakażeniom lub urazom miejsca urazu. Gdy skrzep krwi nie jest już potrzebny, organizm w naturalny sposób go rozbije.

Jednak w innych przypadkach zakrzepy mogą zagrażać zdrowiu człowieka. Na przykład skrzep krwi może tworzyć się i pozostawać w naczyniach krwionośnych i tętnicach organizmu, co nazywa się skrzepliną. Kiedy zakrzep odrywa się i przenosi do innej części ciała, nazywa się to zatorem. Niektóre typowe przyczyny takich zakrzepów krwi to zatorowość płucna, zakrzep krwi, który przedostał się do płuc; oraz zakrzepica żył głębokich, zakrzep krwi, który tworzy się w głębokich żyłach mięśni nóg. Takie zakrzepy krwi mogą częściowo lub całkowicie blokować przepływ krwi i dopływ tlenu do innych naczyń i tętnic, powodując trwałe uszkodzenie tkanek organizmu.

Istnieje wiele innych przyczyn powstawania zakrzepów krwi. Na przykład choroby genetyczne mogą powodować powstawanie skrzepów. Zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP) jest jednym z takich stanów, który, choć rzadki, tworzy wiele skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych narządów. Ponadto niektóre leki mogą powodować powstawanie zakrzepów krwi, na przykład leki przyjmowane w ramach doustnej antykoncepcji. Ponadto złe nawyki zdrowotne, takie jak palenie, otyłość i brak ruchu, mogą przyczyniać się do powstawania zakrzepów krwi.

Objawy zakrzepów krwi są różne, ponieważ przyczyny mogą być tak różne, a wiele osób może nie podejrzewać, że są zagrożone rozwojem zakrzepów krwi. Niezależnie od tego mogą pojawić się ostrzeżenia, takie jak ból, obrzęk i stan zapalny w miejscu, w którym utworzył się skrzep. Mimo to w wielu sytuacjach zakrzepy krwi są wykrywane dopiero po przebyciu poważnej choroby wywołanej przez zakrzep, takiej jak zawał serca lub udar. W każdym przypadku leczenie, zabieg chirurgiczny lub leki są zazwyczaj podawane w oparciu o konkretny stan skrzepu, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom.