Co to jest transfuzja płodu?

Transfuzja płodu odnosi się do przeniesienia krwi do nienarodzonego dziecka. Rzadki stan zwany zespołem transfuzji typu twin-to-twin (TTTS) jest również znany jako zespół transfuzji płodowej. TTTS występuje tylko podczas ciąży bliźniąt jednojajowych. Dopływ krwi przez łożysko jest wspólny, co często sprawia, że ​​jedno z bliźniąt jest znacznie słabsze od drugiego. Transfuzja płodowa może również opisywać transfuzję wewnątrzmaciczną krwi wykonywaną w celu leczenia płodu z niedokrwistością przed urodzeniem.

Przetacza się krew płodu, aby utrzymać dziecko w zdrowiu do czasu porodu. Jeśli płód jest Rh dodatni, a matka Rh ujemna, mogą powstawać przeciwciała, które niszczą czerwone krwinki nienarodzonego dziecka, powodując anemię. Transfuzja czerwonych krwinek może być konieczna do utrzymania płodu przy życiu. Transfuzje płodu są podawane przez żyły pępowinowe, aby promować wchłanianie krwinek. Transfuzję płodu można powtarzać co XNUMX–XNUMX tygodnie aż do porodu.

Płodowy zespół transfuzji powstaje, gdy naczynia krwionośne łączą się w łożysku identycznej ciąży bliźniaczej, powodując, że nienarodzone bliźnięta dzielą krew. Bliźniak, który dzieli krew, nazywany jest bliźniakiem dawcą, a bliźniak, który otrzymuje dodatkową krew, nazywany jest bliźniakiem biorcą. Wiele razy jedno lub oba dzieci umierają przed urodzeniem lub cierpią na niepełnosprawność po urodzeniu.

Fizyczne skutki wspólnego dopływu krwi u nienarodzonych bliźniąt są poważne. Bliźniak-dawca często ma mniejszą objętość krwi i jest anemiczny z powodu zmniejszonego dopływu krwi. Bliźniaki-biorcy często mają dużą objętość krwi i ciśnienie krwi, co powoduje niepokój serca. Wydalanie moczu niemowląt może się zwiększać lub zmniejszać, powodując zmiany w ilości płynu owodniowego otaczającego każde dziecko.

Leczenie zespołu transfuzji płodowej może obejmować aspirację dodatkowego płynu owodniowego z worka owodniowego bliźniaka biorcy lub usunięcie błony między workami owodniowymi bliźniąt, aby płyn owodniowy mógł być dzielony. Inną metodą leczenia jest przerwanie przepływu krwi między niemowlętami. Część pępowiny może wymagać chirurgicznego zablokowania lub odpowiedzialne żyły łożyskowe mogą być kauteryzowane za pomocą lasera.

Fetoskopowa ablacja laserowa jest jedną z procedur stosowanych w celu ograniczenia współdzielenia dopływu krwi do bliźniaka-dawcy. Do zlokalizowania zajętych naczyń stosuje się ultrasonograficzną fetoskopię, a następnie laser endoskopowy niszczy naczynia krwionośne. Ta procedura często zapewnia przeżycie obojga dzieci.