Co to jest transport kolejowy?

Transport kolejowy to proces przenoszenia lub transportu ludzi, zwierząt gospodarskich i towarów ogólnych za pomocą pojazdu zamontowanego na systemie szynowym. Najpopularniejszą formą transportu kolejowego jest ogólnie kolej lub kolej. Jedna ze starszych form transportu, transport kolejowy towarów i osób, nadal jest realną i niezawodną formą przemieszczania się z miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia w dzisiejszym świecie.

Historycy nie zawsze są zgodni co do dokładnego pochodzenia transportu kolejowego. Niektórzy uważają, że wczesne środki transportu, które wymagały pewnego rodzaju urządzenia kołowego zamontowanego na systemie drewnianych szyn, były prekursorem nowoczesnego transportu kolejowego. W tym zastosowaniu siła potrzebna do poruszania urządzeniem pochodziła od ludzi lub zwierząt ciągnących pojazd w górę iw dół po serii torów.

Inni uważają, że prawdziwa historia transportu kolejowego zaczyna się wraz z rozwojem silnika parowego. Wraz z silnikiem parowym powstał ideał stworzenia środka transportu, który poruszałby się za pomocą ciśnienia pary do obracania kół urządzenia. Aby ten rodzaj transportu kolejowego mógł funkcjonować, od spodu ułożono metalowe tory i połączono ciężkimi drewnianymi podkładami. Ściągi utrzymywały dwie szyny w odpowiednim ustawieniu i pomogły uczynić lokomotywę bardziej stabilną podczas poruszania się po systemie torów.

Stworzona pod koniec XVIII wieku maszyna parowa była głównym czynnikiem rewolucji przemysłowej XIX wieku. Z biegiem czasu transport kolejowy stał się niezwykle popularny nie tylko do przewozu żywego inwentarza i różnego rodzaju towarów, ale także do przewozu ludzi. Bez wątpienia transport kolejowy odegrał ogromną rolę w ekspansji Stanów Zjednoczonych przez cały XIX wiek, zwłaszcza po zakończeniu dużego projektu połączenia kolejowego Zachodniego Wybrzeża ze Wschodnim Wybrzeżem. Od 18 r. migrację na zachód napędzało korzystanie z transportu kolejowego, metody znacznie wydajniejszej niż korzystanie z wozów konnych czy dyliżansów.

Transport kolejowy rozwijał się nadal w pierwszej połowie XX wieku. Dalsze udoskonalenia pozwoliły silnikowi parowemu obsłużyć transport większej liczby towarów, a także większej liczby osób. Koleje zostały ulepszone dzięki wdrożeniu transmisji elektrycznej, aby wzmocnić lokomotywę parową. Transport kolejowy stał się tak popularny, że nawet wprowadzenie prywatnego pojazdu mechanicznego nie było w stanie stłumić zapału do podróżowania koleją. Jednocześnie koleje pozostały głównym środkiem transportu towarów w wielu krajach.

Podczas gdy stworzenie lokomocji z silnikiem Diesla po II wojnie światowej pomogło transportowi kolejowemu pozostać opłacalną opcją, inne formy transportu zaczęły ograniczać wykorzystanie kolei do przewozu zarówno ludzi, jak i towarów przemysłowych. Ulepszone systemy drogowe sprawiły, że korzystanie z długodystansowych ciężarówek stało się znacznie tańsze i szybsze, umożliwiając firmom przewozowym bezpośrednie konkurowanie z kolejami. Firmy autobusowe również skorzystały z lepszych dróg i zaczęły prowadzić trasy ogólnokrajowe, umożliwiając ludziom odbywanie długich podróży po stosunkowo niskich cenach. Pasażerskie linie lotnicze były znacznie bardziej popularne w latach pięćdziesiątych i są często wymieniane jako przyczyna spadku ruchu pasażerskiego na kolei w wielu krajach.

Chociaż byli tacy, którzy przewidywali upadek transportu kolejowego, ta forma transportu nadal funkcjonuje. W ostatnich latach główne linie kolejowe znalazły sposoby na konkurowanie z innymi formami transportu naziemnego. W niektórych przypadkach koleje łączą się z innymi opcjami transportu w ramach ogólnego pakietu transportowego. Stworzenie lekkiego transportu kolejowego, który zapewnia szybki transport do iz ograniczonej liczby miejsc, okazało się również w niektórych przypadkach realną alternatywą dla latania lub jazdy samochodem.