Co to jest ukryta wada?

Wada ukryta to wada ukryta, której nie można było wykryć podczas rutynowego procesu kontroli. Przeciwieństwem wady ukrytej jest wada patentowa, która jest widoczna podczas pomyślnie przeprowadzonej kontroli. Wady ukryte mogą stanowić punkt sporny w prawie odpowiedzialności, w zależności od wielu różnych okoliczności otaczających wadliwy przedmiot. Ponieważ ludzie nie mogą znaleźć tych problemów, dopóki nie kupią produktu, mogą one stanowić problem dla kupującego.

Zgodnie z ogólną zasadą, kiedy ludzie kupują nowe produkty, rozumie się, że kupują ze świadomością istniejących wad lub problemów. Wszelkie uszkodzenia lub inne problemy są następnie odpowiedzialnością kupującego. Opiera się to na założeniu, że jeśli produkt miał wady patentowe, kupujący miał możliwość odmowy zakupu. Wszystko to zmienia się z ukrytymi defektami. W tym przypadku kupujący nie miał możliwości dowiedzenia się o wadzie, ponieważ do jej wykrycia mogły być potrzebne niszczące, nietypowe lub pracochłonne techniki testowe.

W niektórych przypadkach sprzedawca może zostać uznany za odpowiedzialnego za wady ukryte. Ochrona przed wadami ukrytymi jest często zapisywana w umowach sprzedaży, z wyszczególnieniem sytuacji, w których sprzedawca będzie zobowiązany do wymiany lub naprawy uszkodzonego przedmiotu. Na przykład, jeśli skrzynia biegów w nowo zakupionym samochodzie ulegnie awarii po 100 milach, dealer prawdopodobnie będzie odpowiedzialny za tę ukrytą wadę.

Jeśli w umowie nie ma klauzuli, która odnosiłaby się konkretnie do wad ukrytych, kupujący może być zmuszony do podjęcia kroków prawnych w celu odzyskania odszkodowania od sprzedawcy. W tej sytuacji orzeczenie może przebiegać na wiele sposobów. Jeśli kupujący może udowodnić, że sprzedawca wiedział o wadzie i nie ujawnił jej, jest to wprowadzenie w błąd, a kupujący prawdopodobnie wygra proces. Podobnie, jeśli sprzedawca próbuje ukryć wadę patentową, jest to również wprowadzenie w błąd. Jeżeli jednak sprzedawca może udowodnić prawdziwą niewinność lub wykazać, że kupujący wiedział o ukrytej wadzie, sprawa może zostać rozstrzygnięta na korzyść sprzedawcy.

Ukryte wady konstrukcyjne są przykładem szczególnie kosztownego rodzaju defektu, który może nękać niektóre firmy. Kilka firm ubezpieczeniowych faktycznie oferuje ubezpieczenie od ukrytych wad, zapewniając ochronę ubezpieczającym, takim jak firmy i właściciele budynków. W takim przypadku ubezpieczenie zostanie wypłacone, jeśli ukryta wada spowoduje problemy, rekompensując kupującym lub sprzedającym straty spowodowane słabą konstrukcją. Ubezpieczenie zazwyczaj zachęca klienta do złożenia pozwu przed zgłoszeniem roszczenia ubezpieczeniowego w nadziei, że budowniczowie zapłacą za szkody.