Co to jest urządzenie fMRI?

Maszyna fMRI lub maszyna do obrazowania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego to urządzenie, które wykonuje obrazy aktywności mózgu w czasie rzeczywistym, gdy dana osoba wykonuje jakąś czynność. Działania mogą być tak proste, jak stukanie stopą lub oglądanie zdjęcia. Aparat fMRI jest w stanie wychwycić bardzo małe zmiany w przepływie krwi i może być również używany do rejestrowania ruchu nerwowego w rdzeniu kręgowym. Zabieg jest stosunkowo nieinwazyjny i nie wykorzystuje promieniowania. Wytwarza silne pole magnetyczne, a osoby z rozrusznikami serca, implantami usznymi i niektórymi metalowymi cewkami w naczyniach krwionośnych nie są w stanie poddać się rezonansowi magnetycznemu.

Badani muszą leżeć na wąskim łóżku i są lekko przytrzymywani, aby uniemożliwić jakikolwiek ruch. Jest to szczególnie ważne przy obrazowaniu osób z jakąś postacią psychozy, a także małych dzieci. Zegarki, spinki do włosów, pierścionki i wszelkie inne metalowe przedmioty są usuwane, a następnie osoba jest powoli umieszczana w wąskiej, okrągłej przestrzeni wewnątrz aparatu fMRI. Niektórzy ludzie zgłaszają łagodne odczucia klaustrofobii, ale są w stałym kontakcie z technikiem obrazowania za pośrednictwem małego, dwukierunkowego systemu domofonowego. Proces może trwać od 15 minut do godziny.

Po wejściu do urządzenia fMRI badany może zostać poproszony o wysłuchanie określonych dźwięków, wykonanie zadań i czynności poznawczych, takich jak pamiętanie przeszłych wydarzeń lub wykonanie zadania umysłowego, które wymaga pewnego rozumowania. Maszyna jest wtedy w stanie odwzorować reakcję mózgu na te zadania. W przeciwieństwie do elektroencefalogramu (EEG), który jest techniką badającą i mierzącą prąd elektryczny w mózgu, urządzenie fMRI jest w stanie rejestrować aktywność ze wszystkich obszarów mózgu. Obrazy mają wysoką rozdzielczość i mogą mieć dokładność do 1 mm. Wyniki skanów są szeroko wykorzystywane jako narzędzie do mapowania i analizy mózgu w społeczności nauk kognitywnych.

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) wykonuje obrazy struktury ciała, podczas gdy skany fMRI zwykle obrazują aktywność i funkcję metaboliczną. Funkcja metaboliczna odnosi się do wszystkich procesów niezbędnych do utrzymania organizmu przy życiu, takich jak zamiana żywności w energię. Maszyna fMRI tworzy obrazy, które są w stanie faktycznie przyjrzeć się aktywności metabolicznej wewnątrz struktur organizmu. Urządzenia nie są pozbawione kontrowersji, ponieważ czasami mogą dawać fałszywy alarm. Dzieje się tak, gdy wynik skanowania daje „pozytywny” wynik, podczas gdy w rzeczywistości jest odwrotnie.