Co to jest warunkowe zwolnienie zastawu?

Gdy wykonawca wykonuje prace budowlane dla właściciela budynku, wykonawca może uzyskać zastaw mechanika w celu ochrony jego prawa do zapłaty. Właściciel wymaga, aby wykonawca zrzekł się lub zwolnił ten zastaw przed dokonaniem płatności. Wykonawca może udzielić warunkowego zwolnienia z zastawu mechanika, który ma w zamian za zapłatę, której jeszcze nie otrzymał. Warunkowe zwolnienie zastawu jest skuteczne tylko w przypadku faktycznej zapłaty wykonawcy.

Zwolnienie zastawu mechanika jest zabezpieczeniem nieruchomości, w której wykonawca dostarczył siłę roboczą i zaopatrzenie w celu ulepszenia nieruchomości. Zastawy te są również znane jako zastawy materialne lub po prostu zastawy budowlane. W celu ustanowienia zastawu, zleceniobiorca, zwany zastawem, musi spełnić bardzo surowe wymogi formalne. Po ustanowieniu zastawu, ma on zostać dołączony do przedmiotowego majątku. Każde wyszukiwanie tytułu dla tej nieruchomości pokaże, że ten zastaw istnieje, dopóki wykonawca nie zwolni tego zastawu.

Nawet jeśli wykonawca jest w pełni opłacony i nigdy nie stara się wykonać lub wykorzystać tego zastawu w celu wytoczenia roszczenia wobec nieruchomości, zapisy tytułu pokażą, że zastaw istnieje. Dlatego właściciel będzie chciał uzyskać od wykonawcy zwolnienie zastawu. Po wydaniu przez wykonawcę bezwarunkowego zwolnienia zastawu, zastaw ten przestaje istnieć. Jeśli wykonawca zwolni zastaw przed otrzymaniem pełnej zapłaty, traci ochronę, jaką daje zastaw. Na przykład, jeśli wykonawca bezwarunkowo zwolni zastaw w zamian za czek, wykonawca utraci ochronę zastawu, jeśli właściciel następnie wstrzyma wypłatę czeku.

Aby zapewnić ochronę wykonawcy, gdy pełna płatność nie jest jeszcze pewna, prawo w wielu jurysdykcjach pozwala na warunkowe zwolnienie zastawu. Warunkowe zwolnienie zastawu usuwa zastaw z ewidencji tytułów własności nieruchomości i wygasa prawo wykonawcy do korzystania z nieruchomości jako zabezpieczenia płatności. Jeżeli jednak okaże się, że płatność nie została dokonana zgodnie z obietnicą, na przykład w przypadku niehonorowania czeku, wykonawca może wznowić zastaw na nieruchomości. Zastaw będzie wówczas nadal dawał temu wykonawcy zabezpieczenie na nieruchomości. Warunkowe zwolnienie zastawu chroni więc zarówno wykonawcę, jak i właściciela.