Co to jest woda sterylna?

Woda sterylna to woda pozbawiona żyjących w niej mikroorganizmów. Ponieważ nie może przenosić patogenów, jest używany głównie w medycynie. Woda sterylna, choć czasami destylowana, to nie to samo co woda destylowana. Ponieważ niektóre drobnoustroje mogą przetrwać w wysokich temperaturach, zwykła wrzątek może nie wystarczyć do ich sterylizacji. Do sterylizacji wody potrzebny jest specjalny, ale nierzadki sprzęt.

Ten rodzaj wody jest wolny od życia drobnoustrojów. Ponieważ wysterylizowana woda nie zawiera takiej samej ilości rozpuszczonej soli, jak organizm ludzki, jeśli lekarz użyłby wody jako płynu irygacyjnego podczas operacji lub innych inwazyjnych zabiegów medycznych, mogłoby dojść do przewodnienia. Wartość sterylnej wody polega na jej zdolności do działania jako rozpuszczalnik w wielu związkach farmakologicznych, które lekarze ostatecznie wstrzykną pacjentom. Woda jest również narzędziem pomagającym lekarzom w oczyszczaniu ran bez narażania pacjentów na ryzyko infekcji.

Sterylna woda odgrywa dużą rolę w badaniach medycznych. W wielu przypadkach do badania mikroorganizmów niezbędna jest woda. Użycie tej wody jest wymagane w tych i innych eksperymentach, ponieważ normalna lub nawet destylowana woda może wprowadzić do eksperymentu zewnętrzne bakterie. To skażenie unieważniłoby wszystkie wyniki testów i naraziłoby na ryzyko inne eksperymenty w tym samym laboratorium. Dlatego woda sterylizowana jest jedyną dopuszczalną wodą do badań laboratoryjnych.

Woda sterylizowana i destylowana to dwie różne rzeczy. W wodzie destylowanej brakuje soli i innych związków mineralnych. Ponieważ woda destylowana nigdy nie pozostawia osadów mineralnych na powierzchni, ma wiele zastosowań w warunkach przemysłowych, gdzie konieczne jest chłodzenie wodą. W zależności od potrzeb można wytworzyć wodę zarówno sterylizowaną, jak i destylowaną. Proces destylacji musi nastąpić przed lub po sterylizacji.

Najpopularniejszą metodą sterylizacji wody do użytku osobistego jest gotowanie jej przez 20 do 30 minut. Ta praktyka zabija większość mikroorganizmów. Jednak niektóre mikroorganizmy, zwłaszcza te, które mogą powodować zagrażające życiu infekcje, mogą przetrwać we wrzącej wodzie. Aby woda była naprawdę sterylna, potrzebny jest inny proces.

Aby przygotować w domu sterylną wodę klasy medycznej, wymagany jest szybkowar. Zastosowanie ciśnienia wymusza wzrost temperatury wody powyżej jej naturalnej temperatury wrzenia. Ten wzrost temperatury zabija wszelkie utrzymujące się mikroorganizmy. Woda wypływająca z tego procesu jest klasy medycznej i jest dopuszczalna do stosowania w zastosowaniach medycznych.