Co to jest wsparcie rówieśnicze?

Wsparcie rówieśnicze to pomoc udzielana osobom potrzebującym przez osoby z doświadczeniem w podobnych sytuacjach, które mogą skorzystać z porady i pomocy. Ta forma pomocy opiera się na modelu równości; zamiast otrzymać poradę od władz, potrzebująca strona otrzymuje pomocną opiekę od kogoś z podobnymi doświadczeniami. Nieformalne sieci wsparcia rówieśników można zaobserwować w różnych środowiskach, w tym w instytucjach akademickich, organach ścigania i placówkach opieki zdrowotnej. Bardziej zorganizowane organizacje wsparcia rówieśniczego są również aktywne w łączeniu osób potrzebujących pomocy z pomocą, którą mogą uznać za przydatną.

W ramach wsparcia rówieśniczego możliwe jest, aby dwie lub więcej osób zapewniło wsparcie emocjonalne, praktyczne i społeczne, które może mieć charakter wzajemny. Koledzy mają podobne doświadczenia, chociaż niektórzy mogą być bardziej doświadczeni niż inni i mogą wspólnie dzielić się wiedzą i umiejętnościami we wzajemnie wspierającym się środowisku. Zapewnia to korzyści wszystkim stronom, ponieważ niektórzy otrzymują wsparcie, podczas gdy inni doświadczają korzyści psychologicznych w wyniku udzielania pomocy.

Jednym z przykładów wsparcia rówieśników można zaobserwować w szkołach, gdzie nauczyciele mogą zachęcać bardziej doświadczonych uczniów do udzielania korepetycji rówieśnikom, którzy mogą mieć problemy. Dwóch uczniów może pracować ze sobą na równych zasadach, co różni się od formalnego nauczania zapewnianego przez instruktorów. Koleżanka może również mieć innowacyjne rozwiązania, ponieważ ostatnio doświadczyła podobnych problemów; na przykład w klasie szkoły podstawowej uczeń, który opanowuje ułamki, może zastosować tę wiedzę, aby pomóc innym uczniom odnieść sukces. Może to mieć dodatkową korzyść w postaci wzmocnienia lekcji i zwiększenia pewności siebie.

Osoby w kryzysie często mają poczucie samotności i czują, że nikt nie doświadczył sytuacji podobnej do ich. Liczby autorytetów nie mogą zapewnić takiego samego wsparcia, jak ktoś, kto był w takiej sytuacji lub nadal się w niej znajduje. Wsparcie rówieśników może być przydatne w miejscach takich jak ośrodki rehabilitacyjne i organy ścigania, w których funkcjonariusze mogą zmagać się z traumatycznymi wydarzeniami. Koledzy mogą służyć radą, pomocą i wsparciem w oparciu o własne doświadczenia.

Niektóre wsparcie rówieśnicze jest bardzo nieformalne; rówieśnicy mogą kontaktować się ze sobą bez zachęcania do tworzenia bardziej wspierającego, zdrowego środowiska. Formalne organizacje mentoringu rówieśniczego zachęcają ludzi do zarejestrowania się jako mentorzy i edukatorzy oraz do łączenia ich z osobami, które wydają się potrzebować pomocy. Takie organizacje mogą oferować swoim członkom szkolenia, aby poprawić jakość wsparcia i upewnić się, że rówieśnicy unikają typowych pułapek podczas udzielania porad i pomocy.