Co to jest wyciąg z rozliczenia?

Zestawienie rozliczeniowe to dokument zawierający szczegółowe zestawienie wszystkich kosztów związanych z pomyślnym zakończeniem transakcji. W Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach termin ten najczęściej odnosi się do oświadczenia, które dokumentuje wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości. Chodzi o to, aby zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu dobrze zrozumieć, jakiego rodzaju wydatki są ponoszone w trakcie transakcji, i upewnić się, że nie ma niejasności co do tego, która strona odpowiada za każdy z kosztów. Zazwyczaj dostęp do rozliczenia następuje nie później niż na jeden pełny dzień roboczy przed ostatecznym rozliczeniem transakcji.

W Stanach Zjednoczonych specjalny format zestawienia rozliczeń zapewnia federalny Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD). Dokument jest znany jako HUD-1 i pomaga utrzymać informacje uporządkowane w jednolity sposób, a także zapewnia, że ​​żaden istotny szczegół nie zostanie pominięty podczas przygotowywania oświadczenia. Oprócz wyszczególnienia konkretnych wydatków, formularz wymaga również podania informacji dotyczących ceny zakupu oraz hipoteki, której kupujący używa do nabycia nieruchomości.

Przygotowaniem zestawienia rozliczeń może zająć się pożyczkodawca finansujący zakup nieruchomości lub pośrednik lub doradca finansowy nadzorujący proces escrow. Nie jest niczym niezwykłym, że pośrednik, który organizuje zakup, upewnia się, że formularz jest dokładny i jest złożony we właściwej agencji. W sytuacji, gdy osoby fizyczne sprzedają nieruchomość bez pośrednika, lokalne biura agencji nieruchomości i urzędów skarbowych mogą udzielić pomocy w zabezpieczeniu odpowiedniego formularza i wypełnieniu formularza poprawnymi danymi.

Wiele jurysdykcji wymaga pewnego rodzaju oświadczenia o ugodzie jako środka ochrony interesów zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Formularz pomaga wyeliminować możliwość włączenia opłat, które są wątpliwe, nielegalne lub nieistotne dla transakcji. Jednocześnie składanie i przeglądanie tego typu formularza minimalizuje również szanse na zakopanie wszelkiego rodzaju łapówek w ogólnych kosztach transakcji. Dzięki stworzeniu sposobu na pełne ujawnienie, istnieje znacznie mniejsza szansa na nieporozumienie między kupującym a sprzedającym co do tego, jakie informacje zostały, a jakie nie zostały udostępnione na etapie negocjacji.