Co to jest zaniedbanie medyczne?

Chociaż specyfika zaniedbań medycznych może się różnić w zależności od regionu, na ogół uważa się, że rodzic lub opiekun nie zapewnia odpowiedniej opieki zdrowotnej dziecku lub niesamodzielnemu. Wiele czynników może mieć wpływ na to, dlaczego rodzic lub opiekun nie zapewnia odpowiedniej opieki medycznej. Mimo to zaniedbanie medyczne jest zazwyczaj definiowane jako rodzic, który ma środki lub możliwości, aby zapewnić opiekę dziecku, ale tego nie robi, co może skutkować szeregiem późniejszych schorzeń lub chorób.

Zaniedbania medyczne mogą powodować wiele problemów zdrowotnych, od łagodnych do poważnych. Na przykład rodzic może stale nie planować regularnych wizyt u dentysty lub badań lekarskich dla dziecka. Chociaż może wydawać się, że dziecko nie cierpi na schorzenie wymagające rutynowych badań kontrolnych, ich rezygnacja może utrudnić opiekę prewencyjną i może ostatecznie spowodować infekcje, choroby lub choroby, które pozostaną niezauważone. Ponadto niektórzy rodzice okazują zaniedbanie, nie kupując recept lub leków chorym dziecku lub po prostu odmawiając przestrzegania instrukcji opieki udzielonych przez lekarza. W każdym razie zaniedbanie szkodzi dziecku, potencjalnie pogarszając jego stan lub powodując dalszą chorobę.

Przypadki zaniedbań medycznych mogą wynikać z wielu okoliczności i są generalnie klasyfikowane jako zamierzone lub niezamierzone. W przypadkach celowego zaniedbania rodzice mogą wykazywać cechy, które sugerują niezdolność do rozumowania lub wczucia się w potrzebę opieki dziecka, takie jak niedojrzałość lub wrogość. W wielu domach przemoc psychiczna i fizyczna jest również czynnikiem przyczyniającym się do zaniedbania. Dzieci w domowych środowiskach zaniedbanych mogą wydawać się chore, słabo rozwinięte i chude. Jeśli dziecko cierpi na przewlekłą chorobę, inne objawy charakterystyczne dla jego stanu mogą się nasilić z powodu braku odpowiedniej opieki medycznej.

Chociaż wiele przypadków zaniedbań medycznych ma miejsce z powodu nieodpowiedzialnego zachowania rodziców, niektóre przypadki można uznać za niezamierzone. Na przykład rodzic może zdać sobie sprawę, że jego dziecko potrzebuje pomocy medycznej, ale nie jest w stanie przewieźć dziecka do placówki medycznej ani zapłacić za leczenie i leki. Możliwe jest również zaniedbanie w wyniku przekonań religijnych lub kulturowych, w których opieka medyczna nie jest uważana za konieczną lub pożądaną. W takich przypadkach rodzice nie mogą zostać oskarżeni ani oskarżeni o zaniedbanie medyczne, ale lokalni lub regionalni urzędnicy mogą zażądać odpowiedniej opieki nad dzieckiem.