Co to jest zarzut tymczasowego niepoczytalności?

Tymczasowy zarzut niepoczytalności to zarzut złożony przez osobę oskarżoną o popełnienie przestępstwa, która sugeruje, że osoba ta nie była winna z kilku powodów. Po pierwsze, oskarżony miał osłabione zdolności umysłowe i nie mógł zrozumieć natury ani jakości swojego zachowania. Po drugie, oskarżony nie mógł rozróżniać podstawowych idei dobra od zła, gdy działał w sposób przestępczy. Ponieważ stan ten był tymczasowy, oznacza to, że dana osoba nie jest już szalona, ​​ale była w czasie, gdy popełniono przestępstwo. Jeśli dana osoba zostanie uznana za niewinną z powodu tymczasowego stanu zdrowia, może zostać wypuszczona bez jakiegokolwiek więzienia, czy to w szpitalu psychiatrycznym, czy w więzieniu.

Niektóre stany nie dokonują już rozróżnienia między tymczasowym zarzutem niepoczytalności a zarzutem niepoczytalności. Osoba może przyznać się do winy za pomocą niepoczytalności lub zmniejszonych zdolności, a następnie posłużyć się dowodem, że zmieniony stan psychiczny miał charakter przejściowy w czasie orzekania. Udowodnienie tymczasowego niepoczytalności może być trudne, ponieważ pozwany zwykle nie jest już uważany za niepoczytalnego. Informacje dotyczące czasowo zmienionego stanu psychicznego należy zebrać z perspektywy czasu i zrekonstruować na podstawie zachowania danej osoby w czasie popełnienia przestępstwa. Świadkowie, którzy mogą ręczyć za niepoczytalność osoby w momencie popełnienia przestępstwa, są bezcenni, ponieważ uwiarygodniają czyjeś zarzuty.

W Stanach Zjednoczonych zarzut tymczasowego niepoczytalności został użyty po raz pierwszy w 1859 roku. Z powodzeniem argumentowano, że Daniel Sickles, kongresmen Stanów Zjednoczonych, był szalony, kiedy zabił kochanka swojej żony. Apel o chwilowe niepoczytalność szybko kojarzył się ze zbrodniami namiętności, ale nadal jest używany rzadziej, niż się powszechnie uważa. Większość spraw z tymczasowym zarzutem niepoczytalności miała miejsce w połowie XX wieku, a teraz jest on rzadko używany. W rzeczywistości apele o niepoczytalność są używane znacznie rzadziej, niż można by przypuszczać. Występują one tylko w około 20% przypadków w procesach sądowych składanych przez przestępców stosujących przemoc i zwykle skutkują pozytywnym werdyktem obrony w około jednej czwartej tych spraw.

Jednym z powodów, dla których zarzut tymczasowego niepoczytalności wypadł z łask, jest to, że większość przysięgłych uważa, że ​​nawet osoba odczuwająca wyjątkowy ból emocjonalny, jak na przykład, gdy dowiaduje się o cudzołożnym małżonku lub być może po utracie dziecka, jest prawdopodobnie w stanie odróżnić prawo od zła i zrozumienia jego/jej czynów. Tymczasowe szaleństwo, zwłaszcza w tym drugim przypadku, jest często postrzegane jako słabo zawoalowana wymówka dla czujności. Pragnienie zemsty niekoniecznie doprowadza człowieka do szaleństwa, a ludzie mogą wskazać niezliczone przykłady innych, którzy ponieśli straty i nie zdecydowali się zabić lub zranić ludzi, którzy byli odpowiedzialni za te straty.

Apel może działać lepiej, jeśli osoba uznana za niepoczytalną w momencie czynu miała niewielki motyw dla swoich działań. Na przykład osoba ze zdiagnozowanym zaburzeniem psychicznym, takim jak schizofrenia paranoidalna, która jest obecnie leczona i uważana za przy zdrowych zmysłach, miałaby większe szanse na zakwestionowanie chwilowego szaleństwa, zwłaszcza jeśli obrona może ustalić diagnozę zaburzeń psychicznych w przeszłości. Jeśli dana osoba jest obecnie poczytalna z powodu leczenia, skazanie jej na karę więzienia może wydawać się niewłaściwe, o ile jest mało prawdopodobne, że stan się powtórzy, a osoba jest zgodna z leczeniem.