Co to jest zastrzyk antybiotyku?

Zastrzyk z antybiotykiem to lek podawany we wstrzyknięciu, w przeciwieństwie do metod doustnych (płyny, pigułki) lub kroplówki dożylnej. W przypadku niektórych chorób zastrzyki z antybiotyków były niezwykle powszechnym leczeniem i mają pewne zalety, dlatego niektórzy lekarze nadal je preferują. W przypadku większości powszechnych chorób bakteryjnych złotym standardem leczenia jest podawanie antybiotyków doustnych, a nie wszystkie rodzaje antybiotyków są dostępne w postaci do wstrzykiwań. Z drugiej strony istnieją wypróbowane i prawdziwe legalne zastosowania zastrzyku z antybiotykiem, chociaż mogą się one różnić w zależności od pacjenta.

Jednym z powszechnych zastosowań wstrzyknięć antybiotyków jest rozpoczęcie leczenia niektórych chorób przenoszonych drogą płciową, które mają charakter bakteryjny. Lekarze mogą rozważyć wstrzyknięcie leczenia nowo pojawiających się przypadków rzeżączki lub kiły, zwykle przy użyciu penicyliny. Ponieważ jest wiele osób uczulonych na penicylinę, bardzo ważne jest, aby przed podaniem zweryfikować tolerancję leku. Wciąż możliwe jest wystąpienie alergii, zwłaszcza jeśli jest to dopiero drugi lub trzeci raz, gdy dana osoba otrzymała penicylinę, a biorąc pod uwagę wstrzyknięcie, reakcja alergiczna może być bardzo dramatyczna.

Niektórzy lekarze zalecają stosowanie pojedynczych strzałów w leczeniu infekcji ucha z antybiotykami, takimi jak penicylina. Twierdzą, że takie leczenie ma dobre wyniki i może uniknąć konieczności stosowania dodatkowych antybiotyków w celu wyleczenia infekcji. Nie zawsze tak jest, a pojedyncze wstrzyknięcie antybiotyku nie zawsze jest wystarczająco skuteczne. Wiele osób będzie musiało połączyć pierwszy zastrzyk antybiotyku z dodatkowym leczeniem doustnym, aby w pełni wyleczyć infekcję.

Bardzo uzasadnione jest stosowanie zastrzyku z antybiotykiem, gdy wydaje się, że dana osoba nie byłaby w stanie tolerować dawki leku doustnego. Aby uniknąć leczenia dożylnego, ale aby otrzymać antybiotyki „na pokładzie”, lekarze mogą rozpocząć od wstrzyknięcia dawki. Jeśli dziecko prawdopodobnie wypluwa leki lub nie jest w stanie ich powstrzymać z powodu wysokiej gorączki i wymiotów, może to zapewnić, że antybiotyki dostaną się do krwiobiegu i zaczną działać. Ponieważ antybiotyki mogą złagodzić objawy, zastrzyk może ułatwić przyjmowanie dodatkowych dawek doustnie.

Skutki zastrzyku z antybiotykiem mogą się różnić w zależności od osoby. Jak wspomniano, istnieje pewne ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej na jakikolwiek podany lek. Każda reakcja w postaci obrzęku języka, twarzy lub warg, świszczącego oddechu, pokrzywki i trudności w oddychaniu jest stanem nagłym. Miejsca wstrzyknięć mogą być bolesne przez kilka dni i mogą swędzieć lub być zaczerwienione. Zastrzyk jest zwykle bolesny, ale większość ludzi zauważa to tylko nieznacznie. W przypadku podania zastrzyku pacjenci lub ich opiekunowie muszą upewnić się, że pewne dalsze instrukcje dotyczące opieki są zrozumiałe, w tym, czy dana osoba będzie wymagać doustnych antybiotyków w ramach kontynuacji.