Co to jest złożone postępowanie sądowe?

Złożone spory sądowe to spory sądowe, które angażują wiele stron i wiele kwestii prawnych i faktycznych wynikających z tego samego działania lub sposobu postępowania. Każda ze stron jest często reprezentowana przez odrębnego adwokata, a sprawy są rozpatrywane w kilku jurysdykcjach. Charakterystyczne cechy złożonego postępowania sądowego, które odróżniają go od zwykłego postępowania sądowego, obejmują tworzenie, przegląd i organizację dużej liczby dokumentów; zeznanie dużej liczby świadków; oraz synteza ogromnych ilości danych wymagających skomplikowanych obliczeń. Rozpowszechniały się złożone postępowania sądowe, obejmujące wiele spraw prawnych, od odpowiedzialności za produkty, takie jak sprawy związane z azbestem, wypadki samolotów komercyjnych i pożary hoteli, po sprawy handlowe, takie jak pozwy antymonopolowe i pozwy zbiorowe.

Sprawy sądowe zaliczane do kategorii skomplikowanych sporów obciążyły zasoby systemu sądowego. W odpowiedzi wiele sądów opracowało nowe zasady i struktury sądowe zaprojektowane specjalnie w celu usprawnienia administrowania takimi sprawami. Wśród nowych przepisów znajdują się te, które konkretnie określają, które sprawy kwalifikują się jako złożone i jakie kryteria mają być stosowane przy wyborze sędziów do takich spraw.

Złożone sprawy sporne obciążają również zaangażowanych prawników, pozostawiając ich bez czasu niezbędnego na przeanalizowanie wszystkich dowodów i przygotowanie solidnej strategii prawnej. Doprowadziło to do rozpowszechnienia się wielu pomocy wspierających postępowanie sądowe, mających na celu wspieranie prawników w ich wysiłkach związanych z zarządzaniem złożonymi sprawami sądowymi. Nierzadko w takich przypadkach zespół doświadczonych specjalistów ds. badań przejmuje funkcje śledcze i organizacyjne wspierające adwokatów. Takie działania pomocnicze obejmują zazwyczaj przeglądanie transkrypcji i dodawanie adnotacji, wykonywanie obliczeń matematycznych oraz ogólne zadania biurowe związane z przekazaniem sprawy do rozprawy. Ogólnie rzecz biorąc, przegląd badaczy dowodów zostanie im dostarczony w formie cyfrowej, umożliwiając im przeszukiwanie danych na wiele sposobów, w tym według słów kluczowych, czasu trwania i sekcji; Oprócz zwiększonej elastyczności wyszukiwania danych, produkcja dokumentów w formie elektronicznej zmniejsza ilość czasu potrzebnego prawnikom na analizę wszelkich wykrytych istotnych treści.

Adwokaci w skomplikowanych sprawach sądowych również polegają na sądowych agencjach sprawozdawczych, które pomogą im w uzyskaniu dokumentów wymagających specjalnego upoważnienia. Dzięki wykorzystaniu tych sądowych agencji sprawozdawczych do wyszukiwania dokumentów podczas skomplikowanych sporów, adwokaci mogą delegować funkcje, które normalnie obciążałyby zasoby ich personelu wewnętrznego. Dzięki temu członkowie ich zespołu mogą pracować bezpośrednio z prawnikami w celu opracowania zwycięskiej strategii sali sądowej.