Czego powinienem się spodziewać po terapii poznawczej?

Jeśli przechodzisz terapię kognitywną, możesz spodziewać się cotygodniowych 45-60-minutowych sesji z terapeutą, indywidualnie lub w grupie. Proces składa się z czterech etapów: wskazywanie obszarów problemowych w twoim życiu, rozwijanie świadomości twoich myśli dotyczących tych problemów, rozpoznawanie błędnego myślenia i kwestionowanie błędnego myślenia. Terapia zwykle składa się z 10-20 okresów leczenia. Może nie sprawić, że problem zniknie, ale ogólnie jest skuteczny w przekazywaniu umiejętności radzenia sobie z sytuacją w zdrowy sposób.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to metoda psychoterapii stosowana w leczeniu depresji, lęków, bezsenności i innych chorób psychicznych. Leczenie może pomóc osobom cierpiącym z powodu żałoby lub traumy związanej z przemocą. Może pomóc w rozwiązywaniu konfliktów i komunikacji oraz może uczyć sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Wreszcie, terapia poznawcza jest korzystna w przypadku niektórych dolegliwości fizycznych, takich jak ból lub bezsenność.

Wstępny okres leczenia to ocena, podczas której terapeuta zbiera informacje o pacjencie. Odbywa się to w celu oceny twojego stanu i podjęcia decyzji o najlepszym sposobie interwencji. Będziesz zachęcany do wyrażania swoich uczuć w związku z różnymi sprawami, które cię niepokoją. Terapeuta może zachęcić Cię do zaangażowania się w zadania domowe i techniki stosowania, które wymuszają proces uczenia się.

W trakcie terapii poznawczej pacjenci zostaną poproszeni o podzielenie się swoimi odczuciami na temat trudności życiowych. Uświadomisz sobie procesy myślowe, które pogarszają problemy. Terapia pozwoli Ci przeanalizować, czy Twoje myśli są oparte na prawdzie, czy na błędnych percepcjach. Proces może być trudny do opanowania, ale zdrowsze myśli staną się bardziej nawykowe wraz z praktyką.

Terapia nie działa dla wszystkich, ale możesz zmaksymalizować swoje szanse na sukces, podejmując określone działania. Uczciwość jest kluczowym czynnikiem. Terapia poznawcza będzie bardziej skuteczna, jeśli swobodnie podzielisz się swoimi uczuciami i myślami. Bądź wierny w każdym okresie terapii i nie oczekuj zmian zbyt szybko. Zachowaj staranność w wykonywaniu wszelkich zadań domowych.

Chociaż to leczenie jest stosowane w leczeniu różnych zaburzeń, takich jak lęk i depresja, podstawowa metoda jest często identyczna. Główne zasady są następujące: rozpoznaj negatywne myśli, ustal, czy negatywne myśli są oparte na rzeczywistości i zamień złe myśli na trafne. Proces ten pomaga pacjentom przezwyciężyć błędne przekonania, które powodują zaburzenia nastroju lub zachowania.