Czy łączenie naproksenu i aspiryny jest bezpieczne?

Zarówno naproksen, jak i aspiryna są szeroko dostępnymi lekami stosowanymi do kontrolowania bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Osoby czasami łączą te leki, aby uzyskać większą ulgę w bólu. Okazjonalne mieszanie tych leków może nie być szkodliwe, ale istnieją między nimi wyraźne interakcje, które mogą sprawić, że kombinacje wysokich dawek lub wysokich częstotliwości będą zdecydowanie niebezpieczne.

Oba te leki mają różne, aczkolwiek nakładające się sposoby, w jaki wpływają na organizm ludzki, co przyczynia się do ich poziomu bezpieczeństwa w połączeniu. Zarówno naproksen, jak i aspiryna hamują enzym cyklooksygenazę-2 (COX-1) zaangażowany w reakcję zapalną układu odpornościowego. W ten sposób zmniejszają ból i obrzęk. Hamują również rodzaj enzymu COX w żołądku, COX-1, zaangażowanego w ochronę tkanki żołądka przed kwasem żołądkowym, jednak prowadząc do ryzyka uszkodzenia żołądka, gdy jeden z nich jest przyjmowany samodzielnie.

Badania wykazały, że przyjmowanie naproksenu z aspiryną znacznie zwiększa ryzyko uszkodzenia żołądka. Ryzyko to jest większe niż przyjmowanie większych dawek każdego leku samodzielnie. Użytkownicy obu leków jednocześnie, w dawkach terapeutycznych, byli dwukrotnie bardziej narażeni na problemy, takie jak perforacja żołądka, krwawienie z żołądka i wrzody. Leki te razem wzięte można uznać za niebezpieczne, nawet w stosunkowo niskich dawkach.

Aspiryna jest czasami przyjmowana ze względu na działanie ochronne, jakie może wywierać na serce, w oparciu o jej zdolność do zapobiegania krzepnięciu krwinek w krwiobiegu. Badania wykazały, że temu efektowi, spowodowanemu hamowaniem COX-1 przez aspirynę, można zapobiec, gdy naproksen i aspiryna są przyjmowane w odstępie dwóch godzin. Osoby przyjmujące aspirynę w celu zapobiegania zawałom serca mogą nie uzyskać tego korzystnego efektu, jeśli oba leki są przyjmowane w krótkim czasie.

Podobieństwa naproksenu i aspiryny w mechanizmach działania powodują, że mają one również podobne skutki uboczne. Potencjalne skutki uboczne mogą nasilać się i nasilać, gdy są przyjmowane w tym samym czasie. Mniej poważne skutki uboczne, które mogą wynikać z tej kombinacji, mogą obejmować nudności, zgagę i rozstrój żołądka.

Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli po zażyciu jednego lub obu tych leków pojawią się poważniejsze skutki uboczne. Krew w moczu lub kale, ból brzucha lub utrzymująca się gorączka to skutki, które mogą potencjalnie wynikać z tych leków. Mogą wskazywać na poważne schorzenia, takie jak krwawienie z żołądka. Jak ustalono na podstawie badań wspomnianych powyżej, te efekty są bardziej prawdopodobne, jeśli oba leki są przyjmowane razem.