Czy trudniej myśleć w ciepłych temperaturach?

Stwierdzono, że wysokie temperatury utrudniają myślenie i podejmowanie złożonych decyzji. Naukowcy odkryli, że ludzie w cieplejszych temperaturach zwykle wybierają najprostsze dostępne opcje, zamiast rozważać różne opcje. Uważa się, że dzieje się tak, ponieważ mózg wykorzystuje dodatkową glukozę do regulowania temperatury ciała, zwłaszcza do chłodzenia ciała. To może pozostawić mniej glukozy do wykorzystania przez mózg jako energii do wykonywania zadań umysłowych. Temperatura wpływa na podejmowanie decyzji głównie wtedy, gdy dana osoba doświadcza temperatury, do której nie jest przystosowana, na przykład na wakacjach w innym klimacie. Ci, którzy regularnie żyją w ciepłym klimacie, nie mają wpływu na swoje myślenie.

Więcej o tym, co wpływa na decyzje:

Podejmowanie większej liczby decyzji w ciągu dnia może prowadzić do zmęczenia decyzjami, co utrudnia jasne myślenie w dalszej części dnia.
Badanie przeprowadzone w Holandii wykazało, że ludzie, którzy mają pełny pęcherz, są w stanie podejmować lepsze decyzje, co przypisuje się mózgowi sygnalizującemu potrzebę samokontroli.
Badania wykazały, że ludzie, którzy są źli, łatwiej rozróżniają mocne i słabe argumenty, a tym samym podejmują lepsze decyzje.