Czym jest diagnoza pulsu w tradycyjnej medycynie chińskiej?

Diagnostyka tętna jest ważną częścią procesu diagnostycznego w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej (TCM), starożytnej praktyce medycznej, która od ponad dwóch tysięcy lat jest ważną częścią chińskiej kultury. Praktyka TCM opiera się na podstawowej zasadzie, że choroba wynika z braku równowagi w energii lub sile życiowej organizmu, znanej również jako qi. Praktyk, który został przeszkolony w TCM, koncentruje się na identyfikacji i rozwiązaniu źródła nierównowagi przy użyciu różnych technik.

Kiedy pacjent zwraca się do lekarza, istnieją cztery główne elementy, które są wykorzystywane do oceny pacjenta przed postawieniem diagnozy. Te elementy to inspekcja, zapytanie, nasłuch i diagnostyka pulsu. Inspekcja obejmuje fizyczny przegląd ciała, w tym języka, pod kątem wszelkich oznak braku równowagi. Proces słuchania jest ciągły, ponieważ lekarz rozważa sposób, w jaki pacjent mówi i zachowuje się. Podczas fazy dociekania, praktyk TCM aktywnie zadaje pytania dotyczące stanu pacjenta, próbując zebrać jeszcze więcej informacji.

Aby przeprowadzić diagnozę tętna, lekarz wyczuwa tętno pacjenta, zwykle w różnych miejscach. Puls może dostarczyć wskazówek dotyczących tego, co dzieje się w ciele pacjenta, a jeśli jakość zmienia się z miejsca na miejsce, jest to również zauważane. Nauka dokładnego odczuwania tętna jest wyzwaniem, ponieważ subtelne różnice są uważane za niezwykle ważne. Niektórzy uczący się w terenie borykają się z diagnozą tętna, ponieważ czasami może się to wydawać bardzo nieprecyzyjne.

Gdy puls jest odczuwany, praktykujący ocenia częstotliwość, głębokość, jakość, kształt, siłę i rytm. Umieszczając palce w różnych miejscach, lekarz może nawiązać kontakt z różnymi meridianami energii w ciele pacjenta, zawężając problem tak, aby mógł jasno ocenić przyczynę. Po rozważeniu jakości tętna w kilku miejscach, lekarz może zacząć formułować diagnozę, biorąc pod uwagę wszystkie inne informacje, które zostały zebrane podczas sesji.

W Chinach TCM traktuje się bardzo poważnie, a wielu Chińczyków polega na TCM w diagnozowaniu i leczeniu wszystkich schorzeń. TCM obejmuje między innymi chińskie ziołolecznictwo, akupunkturę, moxibustion, akupresurę i qigong. Na Zachodzie TCM jest zwykle traktowany jako medycyna alternatywna lub komplementarna, a pacjenci uwzględniają w swoim leczeniu aspekty zarówno Wschodu, jak i Zachodu. Diagnoza tętna jest w rzeczywistości jednym z bardziej głównych aspektów TCM, ponieważ zachodni lekarze również stosują formę diagnozy tętna do oceny swoich pacjentów, chociaż mogą nie określać tego w sensie przepływu energii przez meridiany. Jeśli włączasz praktyki medyczne Wschodu i Zachodu do swojej opieki zdrowotnej, koniecznie poinformuj o tym swoich lekarzy, aby mogli zapewnić najlepszą możliwą opiekę.