Czym jest historia legislacji?

Historia legislacji to termin prawniczy używany do opisu wszelkich materiałów powstałych w trakcie procesu tworzenia projektu ustawy. Prawnicy i politycy mogą czasem wykorzystać historię prawodawstwa, aby wytropić intencję kryjącą się za starszym prawem. Ta praktyka jest nieco kontrowersyjna i chociaż swobodnie dozwolona w niektórych regionach, w innych spotyka się z dezaprobatą.

Projekty ustawodawcze, środki i akty prawne na ogół nie powstają po prostu. W większości przypadków proponowana ustawa lub projekt ustawy jest tworzony w wyniku procesu dochodzeniowego, który określa, czy istnieje potrzeba prawa, jaki powinien być zakres prawa i ile będzie kosztować wdrożenie, wykonanie lub egzekucja. Wszelka dokumentacja generowana w celu określenia tych czynników jest uważana za historię legislacyjną.

Wiele ciał ustawodawczych tworzy komisje w celu zbadania możliwych projektów ustaw. Komisje te przeprowadzają szeroko zakrojone badania i zwracają raporty do ustawodawcy, które szczegółowo opisują ich ustalenia. Sprawozdania komisji są uważane za niezwykle ważną część historii legislacyjnej, ponieważ zazwyczaj opierają się na danych, a nie na powiązaniach politycznych lub stanowiskach partyjnych. Niektórzy eksperci wymieniają sprawozdania komisji jako najbardziej wpływowy rodzaj historii legislacyjnej.

Tekst ustaw i wszelkie poprawki są również uważane za część historii legislacyjnej. Dla tych, którzy chcą zinterpretować ustawę w późniejszym terminie, dochodzenie często rozpoczyna się od dokładnego zbadania, w jaki sposób ustawa jest sformułowana. Prawnicy mogą czasami przez lata spierać się o intencję stworzoną przez umieszczenie znaku interpunkcyjnego, takiego jak przecinek. Tekst ustawy jest postrzegany jako bardzo ważny dla określenia intencji.

Inne formy historii legislacji mogą obejmować uwagi lub zeznania złożone przez sponsorów ustawy oraz transkrypcje rozpraw w sprawie ustawy. Uważa się, że są to mniej przydatne formy historii w określaniu intencji, ponieważ polityka i motywy osobiste odgrywają dużą rolę w zeznaniach podczas procesu przesłuchania. Te obszary tła prawnego, choć często pouczające, rzadko są wykorzystywane do budowania argumentów za zamiarem.

Sędziowie, politycy i prawnicy mogą wykorzystywać ten rodzaj historii jako sposób interpretacji prawa. W niektórych regionach taka praktyka jest mile widziana, a nawet zachęcana. W Stanach Zjednoczonych kilka ważnych spraw sądowych sugerowało, że wykorzystywanie historii legislacyjnej jest niedopuszczalne, a nawet może być niebezpieczne. W wypowiedziach przeciwko tej praktyce krytycy sugerują, że debata i zeznania nie zastępują rzeczywistego tekstu prawa i zbyt łatwo jest znaleźć fragmenty historii legislacyjnej, które będą wspierać jakikolwiek argument.