Czym jest obligacja za czyn?

Wadium w zastawie to rodzaj sprzedaży nieruchomości, w której kupujący dokonuje szeregu płatności na rzecz sprzedającego, a po dokonaniu płatności sprzedający przenosi akt własności na nieruchomość. Ta procedura jest również czasami nazywana umową czynu i nie jest dostępna we wszystkich obszarach. Osoby badające metody finansowania nieruchomości mogą porozmawiać o kaucji z prawnikiem lub pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, aby sprawdzić, czy jest to opcja i przedyskutować, czy jest to dobry wybór finansowania.

Takie podejście do transakcji na rynku nieruchomości jest najczęściej spotykane, gdy pojawiają się problemy utrudniające uzyskanie konwencjonalnego kredytu na nieruchomość. Kupujący może z różnych powodów nie kwalifikować się do otrzymania pożyczki, ale nadal może wpłacać zadatek i dokonywać okresowych płatności. Sama nieruchomość może być trudna do sfinansowania, ponieważ wiele banków odmówi kredytowania nieruchomości w złym stanie. W kaucji za czyn, ludzie mogą ustrukturyzować układ na wiele sposobów, ale sprowadza się to do umożliwienia sprzedającemu zachowania tytułu własności do nieruchomości, dopóki nie zostanie on zapłacony.

Różni się to od innych transakcji dotyczących nieruchomości, w których tytuł własności jest przenoszony na kupującego z zastawem, co pozwala sprzedającemu lub firmie hipotecznej na jej przejęcie, jeśli kupujący nie wywiąże się z zobowiązań umownych. Osoby rozważające kaucję za czyn mogą być zagrożone, ponieważ zwykle warunki przejęcia są znacznie mniej wybaczające. Brakujące płatności mogą mieć poważne konsekwencje, gdy ludzie nie posiadają tytułu własności do nieruchomości, a warunki umowy powinny być dokładnie przejrzane.

W niektórych przypadkach sprzedaż ma na celu umożliwienie kupującemu dokonywania okresowych płatności przez krótki okres, a następnie oczekuje się, że kupujący będzie szukał finansowania na spłatę pozostałej części pożyczki, aby sprzedający mógł zebrać środki. W tego rodzaju kaucji, jeśli kupujący nie może uzyskać finansowania, gdy nadejdzie czas, nieruchomość przepadnie i kupujący będzie musiał odejść. Wszelkie środki wpłacone na nieruchomość będą uważane za własność sprzedającego, w tym wpłacony zadatek.

Jeśli prawnie istnieje opcja kaucji za czyn, sprzedający nadal mogą odrzucić ofertę kaucji za czyn. Dla sprzedających istnieje pewne ryzyko związane z tego rodzaju finansowaniem. Nie zbierają funduszy natychmiast, co stanowi potencjalny problem dla osób próbujących sprzedać nieruchomość i wykorzystać wpływy na przeprowadzkę. Muszą także zarządzać płatnościami, co nie każdy jest skłonny zrobić, a jeśli wystąpi problem, będą musieli wydać pieniądze na zatrudnienie prawników i odszkodowanie szeryfów za pomoc w przejęciu.