Czym jest ontologia?

Ontologia to gałąź metafizyki, która skupia się na naturze istnienia. Studium ontologiczne obejmuje rozważanie samego znaczenia istnienia i obejmuje rozważanie bytów, od indywidualnych form życia do wszechświata jako całości. W procesie uczenia się ontologii eksplorowana jest zarówno fizyczna, jak i mentalna rzeczywistość, ponieważ wielu ontologów postrzega zjednoczenie ducha i fizyczności jako tworzące jeden kompletny byt.

Istnieją różne szkoły myślenia, które składają się na szersze metafizyczne procesy ontologii. Niektórzy skupiają się głównie na sprawach duchowych, starając się zrozumieć związek między duszą a Siłą Wyższą i jak to połączenie odnosi się do planu fizycznego. W kontekście tej eksploracji może istnieć podpunkt skupienia, taki jak to, w jaki sposób zjednoczenie ducha z Siłą Wyższą wpływa na fizyczne samopoczucie jednostki, w tym, w jaki sposób zrozumienie tego połączenia może pomóc w osiągnięciu również fizycznego jako uzdrowienie emocjonalne.

U podstaw większości podejść do ontologii leży pytanie, co to znaczy istnieć. To pytanie dotyczy całej rasy ludzkiej, jak również jednostki. Wiele religii instytucjonalnych i różnych gałęzi filozofii posługuje się jakąś formą ontologii, próbując odpowiedzieć na pytania, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dlaczego tu jesteśmy i dokąd pójdziemy po śmierci.

Szersze zastosowanie teorii ontologii polega po prostu na próbie zrozumienia, dlaczego ludzie, miejsca i rzeczy są ze sobą powiązane i mają na siebie wpływ. Może to oznaczać próbę odkrycia na pewnym poziomie sensu samego istnienia, czyli tego, jak odróżnić obiektywne i subiektywne postrzeganie rzeczywistości. W ramach tego podejścia indywidualne działanie, niezależnie od tego, czy jest to wybór dokonany przez człowieka, czy też rozwój nowego układu słonecznego, jest rozumiane jako wywierające silne wrażenie na przyszłości wszelkiego istnienia, nawet jeśli działanie to jest postrzegane przez śmiertelników jako o ograniczonym znaczeniu praktycznym.

W tym szerszym zakresie często bierze się pod uwagę rolę zmiany warunków egzystencji. Wielu ontologów utrzymuje, że zmiana jest nieunikniona we wszelkiego rodzaju życiu i umożliwia ewolucję na wszystkich poziomach. Z tej perspektywy oznacza to, że ciała niebieskie nadal ewoluują i zmieniają się przez tysiąclecia istnienia, tak jak ludzie robią to przez całe życie.

Ogólna idea próby zdefiniowania i sklasyfikowania istnienia ma pewne zastosowanie w dziedzinie informatyki medycznej. Czasami określana jako ontologia medyczna, polega na stworzeniu dobrze zdefiniowanej listy podstawowych pojęć, które służą jako podstawa do oceny i badania różnych aspektów zdrowia fizycznego i emocjonalnego. To podejście jest bardziej widoczne w formach alternatywnej opieki zdrowotnej, ale ma również zwolenników w medycynie tradycyjnej.