Czym jest przymierze niekonkurowania?

Zobowiązanie do zakazu konkurowania, zwane również klauzulą ​​zakazu konkurencji, to formalna umowa zobowiązująca byłych pracowników do nie wykonywania podobnej pracy na wyznaczonym obszarze przez określony czas po opuszczeniu pierwotnego pracodawcy. Wielu pracowników podpisuje je w ramach dokumentacji wymaganej do zatrudnienia. Może to być osobny dokument podobny do umowy o zachowaniu poufności lub ukryty w szeregu innych klauzul w umowie. Ta umowa jest ogólnie legalna i wykonalna, chociaż istnieją pewne wyjątki.

Ilekroć firma rekrutuje wykwalifikowanych pracowników, inwestuje znaczną ilość czasu i szkoleń. Często mija lata, zanim chemik badawczy lub inżynier projektowy zdobędzie praktyczną wiedzę na temat linii produktów firmy, w tym tajemnic handlowych i wysoce wrażliwych informacji. Kiedy jednak pracownik zdobędzie tę wiedzę i doświadczenie, mogą się zdarzyć różne rzeczy. Pracownik mógłby pracować w firmie do emerytury, przyjąć lepszą ofertę konkurencyjnej firmy lub założyć własną firmę. Dlatego firmy zachęcają do podpisywania umowy, aby nie konkurować. Bez czegoś na piśmie nie byłoby legalnych sposobów, aby uniemożliwić pracownikowi założenie nowej firmy w całym mieście.

Zobowiązanie do niekonkurowania może obejmować szereg potencjalnych problemów między pracodawcami a byłymi pracownikami. Wiele firm spędza lata na rozwijaniu lokalnej bazy klientów lub klientów. Ważne jest, aby ta baza klientów nie wpadła w ręce lokalnych konkurentów. Kiedy pracownik podpisuje zobowiązanie do niekonkurowania, zazwyczaj zgadza się nie wykorzystywać poufnych informacji o bazie klientów firmy w celu uzyskania nieuczciwej przewagi. Porozumienie często określa szeroki obszar geograficzny uważany za niedostępny dla byłych pracowników, być może setki, a nawet tysiące mil.

Kolejnym niepokojącym obszarem objętym umową jest potencjalny „drenaż mózgów”. Niektórzy byli pracownicy wysokiego szczebla mogą próbować rekrutować innych z tej samej firmy, aby stworzyć nową konkurencję. Zatrzymanie pracowników, zwłaszcza tych z unikalnymi umiejętnościami lub zastrzeżoną wiedzą, ma kluczowe znaczenie dla większości firm, więc zobowiązanie do niekonkurowania może określać określone ograniczenia w zatrudnianiu lub rekrutacji pracowników. Tego rodzaju umowa jest trudna do wyegzekwowania w prawdziwym życiu, ponieważ wielu pracowników nie czuje się prawnie zobowiązanych do pozostania w jakiejkolwiek firmie bez żelaznej umowy.

Może również określać określony czas, po którym były pracownik będzie mógł szukać pracy w podobnej dziedzinie. Może się to wydawać szczególnie trudne dla osób z zewnątrz, ponieważ wolność poszukiwania pracy zarobkowej wydaje się być naturalnym prawem każdego pracownika. W rzeczywistości potencjalne szkody dla niezadowolonego byłego pracownika, zwłaszcza takiego, który ma dogłębną wiedzę na temat funkcjonowania firmy, mogą być ogromne. Wiele firm oferuje znaczny pakiet odpraw, aby upewnić się, że byli pracownicy są wypłacalni finansowo do czasu spełnienia warunków umowy.

Ponieważ stosowanie umowy o zakazie konkurowania może być kontrowersyjne, kilka jurysdykcji już zakazało tego rodzaju umowy pracowniczej. W USA egzekwowanie prawne tych umów spada na poszczególne stany, a wiele z nich opowiedziało się po stronie pracownika podczas arbitrażu. Umowa musi być rozsądna i konkretna, z określonymi okresami i obszarami zasięgu. Jeśli daje firmie zbyt dużą władzę nad byłymi pracownikami lub jest niejednoznaczny, sądy państwowe mogą uznać go za zbyt szeroki, a przez to niewykonalny. W takim przypadku pracownik miałby możliwość skorzystania z każdej możliwości zatrudnienia, w tym pracy dla bezpośredniego konkurenta lub założenia nowej własnej firmy.