Czym jest retoryka wizualna?

Retoryka wizualna jest dziedziną nauki i praktyki retoryki opartej na zdolności obrazów nie tylko do wywierania efektu estetycznego, ale także do przekazywania znaczenia. Retoryka tradycyjnie opiera się na używaniu słów, czy to w mowie, czy na piśmie, w celu przekazania znaczenia w jakiejś formie, jak na przykład wystawa lub argument. Pole retoryki wizualnej stara się zbadać różne sposoby, w jakie obrazy mogą dążyć do tych samych celów. Na przykład zdjęcie polityka w reklamie kampanii może pokazywać, jak czyta on dzieciom historię. To komunikuje, bez użycia słów, że politykowi zależy na dzieciach i społeczności.

Oprócz użycia obrazów retoryka wizualna podkreśla znaczenie układu i wyglądu elementów w danej prezentacji. Na przykład typografia jest ważną częścią retoryki wizualnej; tekst przedstawiony czcionką komiksową prawdopodobnie nie będzie traktowany tak poważnie, jak tekst przedstawiony czcionką bardziej sztywną i jednolitą. Bardzo ważne jest również rozmieszczenie różnych elementów na stronie, ponieważ umiejscowienie decyduje o tym, co ludzie zobaczą i kiedy to zobaczą. Może to być bardzo ważne dla ogólnego odbioru danego tekstu lub prezentacji.

Zwykle retoryka wizualna służy przede wszystkim podkreśleniu i wyjaśnieniu bardziej tradycyjnych technik retorycznych. Zdjęcie polityka, który prezentuje jakieś dobre cechy, może na przykład towarzyszyć akapitowi o jego różnych zaletach. Informacje zawarte w tekście są wspierane przez obraz, a tekst wyostrza i wyjaśnia znaczenie przekazywane przez obraz. Jednak w niektórych przypadkach obrazy mogą w dużej mierze występować samodzielnie z niewielkim wsparciem tekstowym lub bez niego. Jest to szczególnie ważne, gdy przedstawiają lub są kontekstowo powiązane z dobrze znanymi miejscami lub osobami, ponieważ może być konieczne niewielkie lub żadne dodatkowe wyjaśnienie.

Nie można nie docenić znaczenia retoryki wizualnej we współczesnej kulturze, biorąc pod uwagę ogromną ilość informacji, z którymi większość ludzi spotyka się w ciągu dnia. Ludzie zwykle nie inwestują czasu w czytanie lub badanie czegoś, chyba że przedstawi się im dobry powód, aby to zrobić. Strona ze zwykłym tekstem zwykle nie przyciąga niczyjej uwagi. Techniki w retoryce wizualnej służą zatem zwróceniu uwagi na poszczególne informacje. W niektórych przypadkach obrazy i projekty oparte na technikach retoryki wizualnej są wykorzystywane do przekazywania informacji bez słów, umożliwiając w ten sposób ludziom odbieranie wiadomości w sposób pasywny lub przy minimalnym nakładzie czasu lub energii.