Czym jest rodzina narcystyczna?

Rodzina narcystyczna jest stosunkowo nowym osiągnięciem w psychologii, kiedy naukowcy zdali sobie sprawę, że dzieci wychowywane w rodzinach narcystycznych okazały się bardzo podobne do dzieci wychowywanych przez agresywnych lub uzależnionych od substancji rodziców, nawet jeśli dzieci nigdy nie były maltretowane ani technicznie źle traktowane. W tego typu rodzinie interakcje między członkami rodziny charakteryzują się egoizmem i rywalizacją; rodzice są na ogół bardziej zaniepokojeni własnym szczęściem i dobrem niż ich dzieci i często stawiają rodzeństwo przeciwko sobie, aby pobudzić rywalizację. Komunikacja w narcystycznej rodzinie jest często bardzo słaba, a niewypowiedzianym celem jest utrzymanie szczęśliwego wyglądu i upewnienie się, że z zewnątrz wszystko wygląda idealnie.

Każda narcystyczna rodzina może być nieco inna, ale te kluczowe zasady znajdują się na ogół w interakcjach między członkami rodziny. Jednym z najczęstszych aspektów tego typu rodziny, jak omówiono powyżej, jest dążenie rodziców do zachowania pozorów. W tego typu rodzinie emocje w ogóle nie są wyrażane, a tajemnice są trzymane bardzo blisko. Jeśli dzieci są chwalone, to generalnie chodzi o ich sukcesy, które mogą być postrzegane przez inne osoby, niekoniecznie za to, kim naprawdę są. W tego typu rodzinach często pojawia się komunikat, że dzieci nie są wystarczająco dobre.

Brak granic to kolejny częsty problem występujący w narcystycznej rodzinie. Role rodzicielskie mogą nie być jasno określone, a prywatność często nie jest szanowana. Dzieje się tak często dlatego, że rodzice naprawdę nie dbają o uczucia dzieci. Niektórzy faktycznie wstrzymują uczucia od dziecka, dopóki dziecko nie nauczy się zaspokajać potrzeb rodzica. To tylko kilka z najczęstszych dynamik relacji występujących w narcystycznej rodzinie; często inni ludzie nie mogą nawet powiedzieć, że to się dzieje, ponieważ tak trudno jest to określić i zdefiniować, a rodzina jest tak zainteresowana utrzymaniem pozytywnego wizerunku, aby pokazać reszcie świata.

Dzieci pochodzące z rodzin narcystycznych często same wykazują podobne cechy i ostatecznie przekazują je swoim dzieciom. Mogą mieć trudności z intymnymi związkami i przejawiać egoizm i słabe zdolności komunikacyjne w interakcjach z innymi ludźmi; niektórzy cierpią na problemy z gniewem, niską samooceną i depresją. Bez leczenia psychologicznego bardzo trudno jest zerwać z tymi nawykami, gdy tak głęboko zakorzenią się one po wychowaniu w tym środowisku.