Czym jest rozwój społeczny i osobisty?

Rozwój społeczny i osobisty obejmuje szereg obszarów odniesienia, które pozwalają ludziom rozwijać się i dojrzewać w wielu obszarach, a mianowicie edukacyjnych, zawodowych i interpersonalnych. Rozwój osobisty ma na ogół szerszy zakres niż samopomoc, ponieważ obejmuje poprawę całego czyjegoś stanu, a nie korektę określonych złych nawyków. Rozwój społeczny w dużej mierze dotyczy zdolności osoby do pielęgnowania inteligencji emocjonalnej, która prowadzi do pozytywnych relacji z innymi. Rozwój społeczny i osobisty jest często ukierunkowany na dzieci, które są w kluczowych latach rozwoju, chociaż różne seminaria rozwoju osobistego i kursy rozwoju społecznego są przeznaczone również dla dorosłych.

Różne rodzaje rozwoju osobistego obejmują naukę kultywowania indywidualnych mocnych stron i zainteresowań, a także poprawę i utrzymanie zdrowej samooceny. Ludzie, którzy są wystarczająco świadomi siebie, aby wiedzieć o swoim wyjątkowym potencjale, zwykle mają wyższy poziom pewności siebie i lepszą ogólną jakość życia. Mają również wysokie szanse na zatrudnienie i są w stanie wnosić wartość do różnych grup zarówno w miejscu pracy, jak iw życiu osobistym. Dodatkowym aspektem rozwoju osobistego dla wielu osób jest umiejętność identyfikowania elementów ich życia, które wymagają poprawy i określania sposobów osiągnięcia tych celów.

Psychologowie zajmujący się rozwojem osobistym i społecznym często zgadzają się, że znaczna część tego rozwoju ma miejsce we wczesnym i środkowym dzieciństwie. Czynniki wpływające na obraz siebie, umiejętności społeczne i inteligencję emocjonalną zwykle mają największy wpływ na dzieci w tym czasie, ponieważ ich mózgi wciąż rozwijają się na wiele sposobów. Czynniki te mogą obejmować środowisko domowe i jakość edukacji, której mogą doświadczać dzieci. Dysfunkcja lub niestabilność w jednym z tych obszarów jest często jedną z głównych przyczyn trudności dorosłych w przynajmniej jednym aspekcie rozwoju społecznego i osobistego. Tego rodzaju procesy rozwojowe często ewoluują przez całe życie większości ludzi i trwają aż do dorosłości.

Rozwój społeczny i osobisty jest również ściśle powiązany z umiejętnościami komunikacji i relacji międzyludzkich. Osoby dobrze rozwinięte w tych obszarach są w stanie dostosować swoje reakcje emocjonalne do odpowiednich poziomów w różnych sytuacjach. Są również w stanie pielęgnować zaufanie do innych ludzi oraz przewidywać ich emocje i reakcje. Umiejętność harmonijnej pracy z różnymi osobowościami jest cenioną częścią rozwoju społecznego, która przekłada się na wysoką zdolność do zatrudnienia. Psychologowie badający dynamikę miejsca pracy czasami zgłaszają, że ta część rozwoju społecznego i osobistego ma dużą wartość w świecie biznesu.