Czym jest Tychizm?

Tymizm to koncepcja, która została pierwotnie opracowana i objaśniona przez Charlesa Sandersa Peirce’a, amerykańskiego filozofa z końca XIX wieku. W istocie tychizm dotyczy idei, że w funkcjonowaniu świata przyrody istnieje element przypadku. Uznając prawa naturalne jako środek, dzięki któremu wszechświat unika stanu chaosu, Peirce pozostawia otwarte drzwi dla elementu przypadku, który może mieć pewien wpływ na sposób funkcjonowania tych praw naturalnych.

Teoria tychizmu nie obejmuje koncepcji tzw. absolutnej szansy. Świat, który funkcjonowałby z absolutnym przypadkiem jako fundament, byłby w ciągłym stanie zmian, bez realnego ugruntowania zapewniającego jakikolwiek rodzaj ciągłości. Natomiast szansa, którą Peirce nakreśla w tychizmie, jest komponentem, który działa w połączeniu z uporządkowanym wszechświatem, który funkcjonuje zgodnie z podstawowymi prawami działania, które nie zmieniają się w czasie. Tychizm pozwala na różnorodność i różnorodność w sposobie, w jaki ludzie wchodzą w interakcję z tymi prawami.

W tychizmie zmiana jest nie tylko możliwa, ale konieczna. W miarę jak wszechświat staje się coraz bardziej złożony, nowe zastosowania podstawowych praw muszą ewoluować. To dzięki temu wzrostowi spowodowanemu zmianami te zastosowania wychodzą na światło dzienne i są ostatecznie rozumiane przez ludzkość. Połączenie wzrostu i złożoności prowadzi z kolei do większej różnorodności i różnorodności w tworzeniu. Z biegiem czasu to, co jest na nowo postrzegane, staje się akceptowaną częścią naturalnego porządku, a tym samym staje się częścią podstawowych praw, które określają parametry emocji i sposobu myślenia ludzi.

Tychizm przedstawia filozofię sprzeczną z ideą necesytarianizmu, która zasadniczo stwierdza, że ​​wszystkie prawa są niezmienne i w pełni określają wynik wszystkich rzeczy przez cały czas. Tychizm natomiast dodaje element potencjalnej zmiany, która niekoniecznie próbuje zmienić podstawowe prawa, ale dostosowuje je do coraz bardziej złożonej rzeczywistości, która pozwala na różnorodność wyników w różnych czasach i miejscach.