Czym jest ustawa drugiej szansy?

Ustawa o drugiej szansie może odnosić się do jednego z dwóch amerykańskich projektów ustaw przedstawionych Kongresowi Stanów Zjednoczonych w latach 2007-2009. Obie ustawy dotyczą rehabilitacji przestępców po przestępstwach bez użycia przemocy. Ustawa o drugiej szansie z 2007 r. została podpisana przez prezydenta George’a Busha w 2007 r. i zapewniła rehabilitację i szkolenia dla pierwszych przestępców po spełnieniu wszystkich wymogów kary. Ustawa o drugiej szansie z 2009 r. została wprowadzona przez przedstawiciela Charlesa Rangela, który pozwala po raz pierwszy niestosującym przemocy przestępcom wymazać ich przeszłość kryminalną po spełnieniu różnych warunków. Wersja Ustawy o drugiej szansie z 2009 r. pozostaje w trakcie rozpatrywania przez Kongres pod koniec 2010 r.

Celem obu ustaw jest sprostanie poważnemu wyzwaniu, jakim jest reintegracja przestępców kryminalnych w społeczeństwie. Eksperci sugerują, że ci, którzy zostali skazani za przestępstwo, mają trudności ze znalezieniem zgodnej z prawem ścieżki przez życie po uwięzieniu. Wielu młodszych przestępców straciło możliwość zdobycia pracy i szkolenia umiejętności, a duża część cierpi z powodu uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Obie wersje ustawy o drugiej szansie próbują ułatwić legalną egzystencję po skazaniu, zapewniając szkolenie zawodowe, doradztwo w zakresie nadużywania substancji i być może usuwając piętno wcześniejszego wyroku skazującego.

The Second Chance Act of 2007 was a re-authorization of an earlier bill known as the Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968. It created a grant program that allowed funding to be diverted toward prisoner reentry programs that would help certain offenders reintegrate into society after prison. In addition to providing funds for programs geared toward prison inmates,the Act also provide grants for diversionary programs that would allow non-violent drug offenders to undergo monitored treatment as an alternative to jail. Other provisions of the bill allow for the creation of job placement programs an post-incarceration mentoring services to help ex-convicts settle into a lawful life.

Ustawa z 2009 r. o tej samej nazwie daje osobom, które po raz pierwszy nie stosują przemocy, szansę na wykreślenie ich skazania z rejestrów. Ustawa ta wymaga, aby kandydaci nigdy nie byli skazani za przestępstwo z użyciem przemocy ani za żadne przestępstwo inne niż to, o którym mowa. Ponadto należy wykazać, że kandydat ukończył wszelkie nakazane przez sąd programy rehabilitacyjne i przez co najmniej rok nie używał nielegalnych substancji, a także ukończył co najmniej rok zweryfikowanych prac społecznych. Jeśli skazany spełnia wszystkie te warunki i posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej lub równoważność, może mieć możliwość unieważnienia wyroku skazującego.