Czym są antybiotyki Gram-ujemne?

Antybiotyki Gram-ujemne to leki skuteczne przeciwko infekcjom bakteriami Gram-ujemnymi, takimi jak Escherichia coli. Te infekcje mogą być trudne do leczenia, ponieważ bakterie są odporne na wiele powszechnych antybiotyków i zamiast leczenia lekami o szerokim spektrum, konieczne może być zastosowanie bardzo specyficznego preparatu. Wymaga to od lekarza przeprowadzenia badań w celu ustalenia, który organizm powoduje infekcję, zamiast podawania pacjentowi podstawowego antybiotyku w nadziei, że zadziała.

Rozróżnienie między bakteriami Gram-ujemnymi i Gram-dodatnimi zależy od tego, jak radzą sobie w barwieniu Gram, czyli teście laboratoryjnym, w którym technik wystawia komórki na działanie fioletu krystalicznego, a następnie przemywa je w przeciwprądzie, aby sprawdzić, czy zachowują kolor. Jeśli bakterie wybarwią się, są Gram-dodatnie. Bakterie Gram-ujemne nie barwią się ze względu na różnice w budowie ścian komórkowych. Różnice te okazują się kluczowe dla określenia, na jakie rodzaje antybiotyków reagują organizmy. Organizmy Gram-dodatnie są ogólnie bardziej podatne na antybiotyki i często można je leczyć lekami o szerokim spektrum działania.

Projektanci antybiotyków Gram-ujemnych muszą opracować leki zdolne do przebijania się przez błonę komórkową bakterii Gram-ujemnych w celu dostarczenia śmiertelnych leków do organizmu, a każda ściana komórkowa jest inna, co sprawia, że ​​jest to trudne. Leki te mogą zakłócać syntezę ściany komórkowej, rozmnażanie bakterii lub metabolizm, uniemożliwiając organizmowi przeżycie i rozmnażanie się w celu stworzenia nowej generacji bakterii.

Bakterie związane z infekcjami dróg moczowych, dróg oddechowych i przewodu pokarmowego są często Gram-ujemne. Lekarze leczący takie infekcje muszą wybrać odpowiednie antybiotyki Gram-ujemne, aby leczyć stan pacjenta. Jeśli lekarz zastosuje niewłaściwy lek, bakterie nie zareagują, a infekcja może się pogorszyć. Antybiotyki aminoglikozydowe, takie jak streptomycyna, są przykładami antybiotyków Gram-ujemnych. Bakterie mogą z czasem rozwinąć na nie oporność w wyniku złych nawyków podczas przyjmowania przepisanych antybiotyków.

Podobnie jak inne antybiotyki, leki te mogą powodować działania niepożądane, takie jak nudności, bóle głowy i wysypki skórne. W niektórych okolicznościach pacjenci mogą mieć reakcje alergiczne, w których wystąpią ostre objawy, takie jak trudności w oddychaniu, pęcherze skórne i pokrzywka. Jeśli wydaje się, że pacjent ma reakcję alergiczną na antybiotyki Gram-ujemne, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem w celu uzyskania szybkiego leczenia, w tym alternatywnego antybiotyku, aby leczyć pacjenta bez wywoływania kolejnej reakcji alergicznej. Jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości reakcje niepożądane, zostanie to odnotowane w tabeli, aby zapobiec przypadkowym przepisaniu leków, których pacjent nie powinien przyjmować.