Czym są przepisy OSHA?

Occupational Safety & Health Administration (OSHA) to organizacja w Departamencie Pracy Stanów Zjednoczonych (USA), która jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy w firmach i miejscach pracy w całych Stanach Zjednoczonych. Przepisy OSHA są zazwyczaj uchwalane i ustanawiane, aby zapewnić tworzenie i wspieranie tego rodzaju środowiska w miejscu pracy. Te przepisy OSHA mogą obejmować wszystko, od bezpiecznego obchodzenia się i czyszczenia chemikaliów i produktów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia, po sposoby radzenia sobie z narażeniem na płyny ustrojowe.

Ustanowiona po uchwaleniu Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy w 1970 roku, OSHA istnieje po to, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i zdrowie podczas pracy. Przepisy OSHA mają zastosowanie do niemal każdego rodzaju miejsca pracy, od sklepu detalicznego po magazyn, a jeśli przepisy nie są odpowiednio przestrzegane, firma może zostać ukarana grzywną. Chociaż niektóre sklepy lub firmy mogą nie wymagać obszernego wykształcenia w kwestiach OSHA, istnieją pewne przepisy prawne regulujące niemal każdy rodzaj działalności. Inne sklepy, takie jak te, które sprzedają potencjalnie niebezpieczne lub niebezpieczne chemikalia, będą miały większą potrzebę właściwego zrozumienia przepisów OSHA i konkretny pracownik w takim sklepie może być odpowiedzialny za tego typu informacje.

Niektóre z najczęstszych rodzajów przepisów OSHA, które można napotkać w miejscu pracy, dotyczą osób, które mają do czynienia z potencjalnym narażeniem na płyny ustrojowe i inne, bardziej przyziemne zagrożenia. Ze względu na możliwe ryzyko rozprzestrzeniania się wielu chorób i schorzeń poprzez płyny takie jak krew, każdy wypadek, w którym takie płyny są narażone na działanie innych osób, powinien być traktowany ostrożnie. W większości miejsc pracy wymagane są apteczki pierwszej pomocy, które często zawierają rękawiczki, bandaże, środki antyseptyczne i inny powszechny sprzęt medyczny. Nawet drobne oparzenia spowodowane gorącą kawą mogą być traktowane zgodnie z przepisami i wytycznymi OSHA, a odpowiednie procedury powinny być przestrzegane w odniesieniu do wszelkiego rodzaju obrażeń, zwłaszcza jeśli poszkodowany może wymagać odszkodowania od pracownika.

W miejscu pracy, w którym występują bardziej niebezpieczne chemikalia i substancje, zazwyczaj obowiązują bardziej rozbudowane przepisy OSHA szczegółowo opisujące sposób postępowania z takimi materiałami lub ich czyszczenia. Nawet warsztat naprawczy sprzętu lub domu może potrzebować tych przepisów i regulacji, ponieważ takie rzeczy, jak farba, zmywacz do farby, środki chemiczne do czyszczenia basenu i inne substancje mogą być wysoce toksyczne, a nawet wybuchowe. Tego typu firmy, zwłaszcza duże korporacje, często mają jednego pracownika w każdym sklepie odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i są świadome wielu różnych przepisów OSHA dotyczących czyszczenia i usuwania takich chemikaliów. Może to być jedyna praca danej osoby lub po prostu część większej roli w sklepie.