Czym są środki przeciwnowotworowe?

Środki przeciwnowotworowe to leki przeznaczone do atakowania nowotworów, obszarów o nieprawidłowym wzroście tkanek, charakteryzujących się szybkim wzrostem komórek. Podczas gdy niektóre nowotwory są łagodne, inne są złośliwe i mogą być szkodliwe. Leki przeciwnowotworowe stosuje się w leczeniu nowotworów złośliwych w celu zapobiegania ich rozprzestrzenianiu się, niszczenia nowotworu, spowolnienia tempa wzrostu lub innego ograniczenia działania nowotworu.

Istnieje wiele różnych klas środków przeciwnowotworowych. Wszystkie te leki mają za zadanie w jakiś sposób oddziaływać na szybko dzielące się komórki wewnątrz wzrostu. Może to być problematyczne, ponieważ wiele środków przeciwnowotworowych nie jest w stanie odróżnić komórek złośliwych od łagodnych, a nawet pożytecznych. Osoby przyjmujące te leki mogą doświadczyć poważnych skutków ubocznych, ponieważ leki zaatakują ich zdrowe komórki, a także te niezdrowe.

Leki chemioterapeutyczne są dobrze znanym przykładem środków przeciwnowotworowych. Kiedy lekarz przepisuje takie leki, przeprowadza się testy w celu określenia, który rodzaj leku byłby najskuteczniejszy i jaka dawka byłaby najbardziej odpowiednia. Leki przeciwnowotworowe są często stosowane jako część większego planu terapii, na przykład gdy ktoś otrzymuje operację, chemioterapię i radioterapię w celu wyeliminowania narośli nowotworowych i zmniejszenia możliwości powrotu wzrostu. Plany leczenia obejmujące te leki są zwykle nadzorowane przez onkologa specjalizującego się w opiece onkologicznej.

Takie leki mogą uszkadzać wątrobę, płuca, serce i nerki u pacjentów, a także często prowadzą do niepłodności. Pacjenci mogą również odczuwać skutki uboczne, takie jak zatrzymanie wody, nudności, wymioty, bóle głowy i zmęczenie podczas przyjmowania leków. Leki te pochodzą z lat czterdziestych XX wieku, a wiele firm farmaceutycznych badało nowe formuły i zastosowania dla nich w celu opracowania leków, które ściśle atakują nowotwór i nie usuwają w tym procesie tylu zdrowych komórek.

Osoby zajmujące się lekami przeciwnowotworowymi, takie jak pielęgniarki, farmaceuci i technicy szpitalni, muszą zachować ostrożność. Długotrwałe narażenie na te leki może powodować szereg szkodliwych skutków zdrowotnych. Ważne jest, aby nosić rękawiczki i przestrzegać odpowiednich środków ostrożności podczas obchodzenia się z tymi lekami, aby zmniejszyć ryzyko narażenia i zwracać uwagę na oznaki pojawiających się problemów zdrowotnych, które mogą być związane z narażeniem na te leki. Kontrolowanie dostępu do obszarów, w których te leki są przechowywane i wykorzystywane, jest również kluczowe, tak aby tylko upoważniony personel z odpowiednim przeszkoleniem mógł przebywać w obszarach, w których może być narażony.