Czym zajmuje się administrator marketingu?

Administratorzy marketingu to profesjonaliści, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie wszystkimi operacjami związanymi z działaniami reklamowymi i wizerunkowymi. Specjaliści ci mają zwykle stopnie licencjackie z marketingu lub sprzedaży, a także mogą mieć stopnie naukowe z pokrewnych dziedzin, zwłaszcza na rynkach pracy, na których konkurencja jest wysoka. Często zdarza się również, że administratorzy marketingu rozpoczynają karierę w określonych aspektach dziedziny marketingu, takich jak reklama, projektowanie graficzne lub pisanie tekstów. W większości przypadków administrator marketingu spotyka się z kadrą kierowniczą i menedżerami wysokiego szczebla, aby omówić, w jaki sposób organizacja i jej produkty powinny być sprzedawane w grupach demograficznych oraz dowiedzieć się, jakie grupy ludzi tworzą docelową grupę demograficzną. Po ustaleniu, jaki powinien być publiczny wizerunek organizacji, administrator marketingu może następnie spotkać się z przedstawicielami różnych działów marketingu, aby kierować kampaniami, nadzorować działania i uczestniczyć w kwestiach zarządzania pracownikami, takich jak rekrutacja, awanse i delegowanie zadań.

Często zdarza się, że administrator marketingu zbiera badania, które może przekazać kierownictwu, aby pomóc im zrozumieć, w jakim kierunku powinny iść kampanie marketingowe. Na przykład administrator marketingu może gromadzić dane, które pomagają mu zrozumieć, jakie taktyki są stosowane przez firmy konkurencyjne. Może również zbierać dane dotyczące trendów w kulturze popularnej, które mogą stanowić inspirację dla kreatywnych profesjonalistów, zainteresowanych wpływaniem na opinię publiczną.

W większości przypadków administrator marketingu już pokrótce przeanalizował dane z badań rynkowych przed spotkaniem z kadrą kierowniczą. Może wygłosić prezentację, w której komunikuje różne opcje inicjatyw marketingowych i podpowiada, która ścieżka jest optymalna. Kierownictwo może następnie przekazywać informacje na podstawie własnego doświadczenia, badań i długoterminowych planów dla swojej firmy. Po osiągnięciu porozumienia często administrator marketingu działa jako kierownik projektu, co oznacza, że ​​może rozpocząć tworzenie listy niezbędnych działań i planów wdrożenia oraz delegowania zadań specjalistom z różnych działów.

Często zdarza się również, że administrator marketingu ściśle współpracuje z przedstawicielami każdego działu wykonującego pracę mającą wpływ na powodzenie kampanii marketingowej. Na przykład administrator może stale spotykać się z grafikami, aby tworzyć logo, które przekazują przesłanie, na które zdecydował się podczas spotkania z kierownictwem wyższego szczebla. Administrator marketingu może skonsultować się z przedstawicielami ds. reklamy, aby na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań rynkowych ustalić, w jaki sposób przekazać przesłanie organizacji do najlepszych grup demograficznych.