Czym zajmuje się prawnik korporacyjny?

Korporacyjny asystent prawny zapewnia wsparcie prawnikom w dziale prawnym korporacji. Stanowisko to różni się od pracy paralegal w kancelarii prawnej, ponieważ zajmuje się konkretnie sprawami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej. Obowiązki w tej pracy są bardzo specjalistyczne i często wymagają dużego wykształcenia i doświadczenia. Paralegal w korporacji ma wiele obowiązków, ale nadal nie może wykonywać obowiązków prawnika.

Obowiązki asystenta prawnego w korporacji wymagają zestawu wysoce technicznych umiejętności, które można zdobyć jedynie przez lata pracy i edukacji. Większość stanowisk wymaga tytułu licencjata, zwykle z zakresu prawa, nauk politycznych, historii lub innego przedmiotu, który wymaga umiejętności badawczych i zrozumienia prawa. Ponadto osoby na tym stanowisku często potrzebują kilkuletniego doświadczenia w zakresie prawa korporacyjnego, często jako asystenci prawni.

Podstawowym obowiązkiem korporacyjnego asystenta prawnego jest wspieranie prawników personelu. Często obejmuje to sporządzanie dokumentów korporacyjnych dotyczących umów, nieruchomości i partnerstw biznesowych. Asystent prawny musi również mieć baczne oko na korektę, ponieważ prawnicy często proszą asystenta prawnego o dokładne przyjrzenie się innym dokumentom w celu sprawdzenia takich rzeczy, jak błędy ortograficzne i błędy w referencjach oraz upewnienie się, że terminologia prawnicza jest poprawna. Wymaga to zrozumienia praw korporacyjnych i najczęściej używanych terminów. Adwokat nie musi być znawcą prawa, jak zrobiłby to prawnik, ale nadal musi znać prawo i często używane terminy prawnicze.

Korporacyjny asystent prawny musi również być silny w zrozumieniu korporacji i spółek. Aby stworzyć lub rozwiązać te relacje, potrzeba dużo pracy papierkowej i badań, a prawnicy rzadko mają czas, aby się na nich skoncentrować. Nie wszystkie korporacje zajmują się tym obszarem prawa korporacyjnego, ale te, które często proszą asystentów prawnych o utworzenie i złożenie wszystkich odpowiednich dokumentów.

Korporacyjny asystent prawny ponosi dużą odpowiedzialność w dziale prawnym korporacji. Istnieją jednak granice tego, co może zrobić paralegal. Największym ograniczeniem jest to, że paralegal nie może udzielać porady prawnej, mimo że jest dobrze obeznany z prawem, ponieważ tylko adwokaci mogą udzielić porady prawnej. Ponadto wiele zadań paralegal, takich jak wypełnianie dokumentów, nadal musi zostać podpisanych przez nadzorującego prawnika, aby upewnić się, że wszystko jest zgodne z normami prawnymi. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować wysokimi grzywnami lub działaniami prawnymi w przypadku wykrycia naruszeń.