Jak często zdarzają się pożary w salach operacyjnych?

Pożary na sali operacyjnej (OR) są bardzo rzadkie, ale tego typu zdarzenia zdarzają się na tyle często, że można je rozpoznać jako realne zagrożenie. Według danych przygotowanych przez różne organizacje zajmujące się bezpieczeństwem pacjentów, każdego roku pojawia się od 50 do 100 pożarów chirurgicznych. Inne badania zbliżają tę liczbę do 500. Pożary w sali operacyjnej mogą powstać w wyniku kontaktu sprzętu znajdującego się w sali, kontaktu między źródłem ciepła a materiałami łatwopalnymi, a nawet w lub na pacjencie znajdującym się na sali operacyjnej w celu przeprowadzenia operacji.

More facts about operating room fires:

Sprzęt elektrochirurgiczny jest jedną z głównych przyczyn pożarów na salach operacyjnych, z raportu Instytutu Ratownictwa Medycznego wynika, że ​​sprzęt tego typu był zaangażowany w 68% incydentów.
U pacjenta często pojawiają się miejsca pożaru, przy czym najczęściej dotknięte obszary to twarz, szyja, głowa i górna część klatki piersiowej. W wielu przypadkach zastosowanie dodatkowego tlenu było czynnikiem w inicjacji pożarów.
Pożary w sali operacyjnej czasami występują, zanim pacjent zostanie przewieziony na salę operacyjną. Często urazy, które pojawiają się z powodu tych pożarów, są ograniczone do minimum, chociaż kilka ofiar śmiertelnych wynikających z pożarów w salach operacyjnych jest odnotowanych.