Jak dbać o cewnik na stałe?

Cewnik na stałe lub cewnik pozostawiony w ciele przez dłuższy czas wymaga szczególnej opieki, aby zapobiec infekcji i innym powikłaniom. Picie dużej ilości płynów i stosowanie odpowiednich technik czystości są bardzo ważne podczas dbania o cewnik na stałe. Worek używany do zbierania moczu należy często zmieniać i należy go dokładnie czyścić i dezynfekować zgodnie z zaleceniami lekarza. Sam cewnik należy okresowo wymieniać, a ewentualne objawy zakażenia należy niezwłocznie zgłaszać lekarzowi. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące właściwej pielęgnacji cewnika założonego na stałe w sposób indywidualny należy omówić z lekarzem lub innym pracownikiem medycznym.

Wydalanie moczu powinno zwykle wynosić co najmniej dwie kwarty dziennie dla osób, które mają cewnik na stałe. Zwykle oznacza to, że pacjent powinien wypijać co najmniej cztery litry płynu dziennie. Wszelkie zmiany ilości wydalanego moczu, koloru lub zapachu należy zgłaszać lekarzowi w celu dalszej oceny. Jeśli na końcu cewnika pojawią się małe cząstki przypominające fragmenty skorupki jaja, należy powiadomić lekarza.

Właściwa czystość może pomóc w uniknięciu infekcji. Okolice narządów płciowych należy dokładnie myć co najmniej dwa razy dziennie, a podczas pielęgnacji założonego na stałe cewnika należy nosić sterylne rękawiczki. Worek zbierający należy czyścić zatwierdzonym roztworem odkażającym zgodnie z instrukcjami personelu medycznego. Zwykle stosuje się mieszaninę wybielacza i wody, a przed ponownym użyciem worek należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Sam cewnik jest zwykle wymieniany co dwa do czterech tygodni. W większości przypadków pacjent zostanie poinstruowany, jak zmienić go w domu. W razie potrzeby można go zmienić w gabinecie lekarskim. Jeśli cewnik zostanie zatkany lub zablokowany, należy go natychmiast wymienić.

Ważne jest, aby zawsze umieszczać worek cewnika poniżej pęcherza, aby mocz nie cofał się i nie cofał do pęcherza. Taśma papierowa jest zwykle używana do przyklejania cewnika do nogi, a metoda przyklejania jest nieco inna w przypadku mężczyzn i kobiet. Wszystkie przepisane leki należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zazwyczaj co kilka miesięcy zaleca się pełną analizę moczu dla osób z cewnikiem na stałe i jest ona zwykle wykonywana w trybie ambulatoryjnym.