Jak dokonać zmiany nazwiska na karcie ubezpieczenia społecznego?

W przypadku małżeństwa, rozwodu lub innych okoliczności związanych ze zmianą nazwiska, dana osoba będzie musiała dokonać zmiany imienia i nazwiska na karcie ubezpieczenia społecznego. Zmiana nazwiska na karcie Ubezpieczenia Społecznego może pomóc w zapewnieniu prawidłowego raportowania zarobków z pracy oraz terminowego opłacania zeznań podatkowych. Aby dokonać zmiany imienia i nazwiska na karcie Ubezpieczenia Społecznego, należy wypełnić odpowiedni wniosek, który można otrzymać online lub w lokalnym biurze Ubezpieczeń Społecznych. Zmiana nazwiska na karcie Ubezpieczenia Społecznego nie spowoduje zmiany numeru Ubezpieczenia Społecznego osoby, a jedynie nazwisko, pod którym ten numer występuje.

Wraz z wnioskiem osoba dokonująca zmiany imienia i nazwiska w karcie ubezpieczenia społecznego może również potrzebować przedstawienia urzędnikom odpowiedniego dokumentu tożsamości, a także dowodu obywatelstwa lub statusu imigracyjnego. Jeżeli ZUS nie posiada aktu obywatelstwa wnioskodawcy, powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą ten fakt. Jeżeli wnioskodawca nie jest obywatelem, urząd może zażądać dowodu statusu imigracyjnego. Przykładem odpowiedniej dokumentacji jest świadectwo naturalizacji. W przypadku osób niebędących obywatelami urząd może wymagać dokumentów takich jak paszport zagraniczny i dokumenty imigracyjne.

Osoba może również potrzebować ustalenia swojej tożsamości oraz faktu, że jego nazwisko uległo zmianie, aby dokonać zmiany nazwiska na karcie Ubezpieczenia Społecznego. Aby to zrobić, zazwyczaj musi dostarczyć dokument, który potwierdza, że ​​zmieniło się jego nazwisko. Na przykład kobieta może posłużyć się aktem małżeństwa. W przypadkach, gdy dokument ma więcej niż dwa lata — cztery lata w przypadku dzieci — lub gdy dokumenty nie potwierdzają całkowicie tożsamości, może być wymagana inna forma identyfikacji. Wszystkie dokumenty użyte do ustalenia tożsamości, zmiany nazwiska lub statusu imigracyjnego powinny być oryginałami lub oficjalnymi kopiami upoważnionymi przez osobę odpowiedzialną za przechowywanie oryginału dokumentu.

W wielu przypadkach wnioski i szczegółowe instrukcje, do których potrzebne są dokumenty, można znaleźć w Internecie i wydrukować w domu, a następnie wysłać pocztą lub zanieść osobiście do lokalnego biura Ubezpieczeń Społecznych. Adres, numer telefonu i godziny pracy lokalnych biur zabezpieczenia społecznego można również znaleźć w Internecie lub w książce telefonicznej. W niektórych obszarach, w tym Brooklyn, NY; Queens, Nowy Jork; Orlando, Floryda; Hrabstwo Sacramento, Kalifornia; Phoenix, Arizona (hrabstwo Maricopa i obszar skrzyżowania Apache); Las Vegas w stanie New; lub Greater Twin Cities Metropolitan Area, Minn., wniosek i dokumenty należy przesłać pocztą lub zabrać osobiście do Centrum Kart Ubezpieczeń Społecznych, a nie do biura Ubezpieczeń Społecznych.