Jak leczyć ranę nogi?

Właściwy sposób leczenia rany nogi zależy od wielu czynników, w tym rodzaju rany i jej ciężkości. Drobne rany mogą wymagać jedynie oczyszczenia i zakrycia, podczas gdy poważniejsze będą wymagać szwów, a czasem nawet operacji, aby umożliwić prawidłowe gojenie. Wszystkie rany będą prawdopodobnie musiały zostać zdezynfekowane środkiem antyseptycznym i owinięte, aby zapobiec przedostawaniu się ciał obcych do miejsca.

W większości przypadków bardzo drobne rany można leczyć w domu. Obejmuje to drobne skaleczenia i zadrapania, zwichnięcia i siniaki. Nacięcia lub zadrapania należy potraktować środkiem antyseptycznym, aby zabić wszelkie bakterie, które mogą znajdować się w okolicy, a następnie przykryć bandażem, aby zapobiec przedostawaniu się brudu i innych materiałów. Skręcenia należy owinąć bandażem z tkaniny i jak najmniej obciążać uszkodzoną nogę, aż ból i obrzęk ustąpią. Siniaki na ogół nie wymagają leczenia, ale jeśli goją się powoli, należy skonsultować się z lekarzem.

Pracownik służby zdrowia będzie musiał leczyć cięższą ranę nogi, aby zapobiec dalszym urazom i umożliwić prawidłowe gojenie. Złamania lub złamania kości diagnozuje się za pomocą aparatu rentgenowskiego i trzeba je zresetować za pomocą opatrunku gipsowego. Tylko przeszkolony profesjonalista może zakładać i zdejmować gips.

Jeśli rana na nodze jest poważną raną skaleczoną, kłuta lub ukąszoną przez owada, możesz potrzebować szwów, aby otwór mógł się prawidłowo zagoić. Prawdopodobnie zostanie również zastosowany opatrunek z tkaniny. Codzienne czyszczenie jest na ogół konieczne, aby zapobiec infekcji, a lekarz lub pielęgniarka pokażą Ci, jak oczyścić i zaopatrzyć ranę. Ukąszenie przez owada może wymagać środka przeciw jadowi wraz z bandażem, jeśli obszar uległ zapaleniu lub otworzył się.

W niektórych przypadkach rana może ulec zakażeniu. Oznaki infekcji obejmują zaczerwienienie, pieczenie, ciepło i ból w miejscu, a także może występować ropa. Kiedy to nastąpi, obszar będzie musiał zostać dokładnie oczyszczony i można przepisać antybiotyki. Pomoże to zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji na zdrową tkankę i zabić inwazyjne bakterie, aby wyleczyć istniejącą infekcję. Objawy te należy traktować poważnie, nawet w przypadku niewielkiego urazu, ponieważ rozprzestrzeniająca się infekcja może czasem doprowadzić do amputacji lub trwałego kalectwa.