Jak ponownie uruchomić komputer?

Może zajść konieczność ponownego uruchomienia komputera, gdy program się zawiesza lub w ramach wkraplania oprogramowania. Możesz ponownie uruchomić komputer za pomocą twardego lub miękkiego restartu. Twarde ponowne uruchomienie odnosi się do odłączania zasilania od systemu komputerowego przez naciśnięcie przycisku zasilania lub odłączenie go. Miękki restart, znany również jako ciepłe ponowne uruchomienie, umożliwia wyłączenie i ponowne uruchomienie komputera zgodnie z zamierzeniami oprogramowania.

Najbezpieczniejszym sposobem ponownego uruchomienia komputera jest miękki restart. Miękkie restarty wykorzystują oprogramowanie komputera do zamykania systemu i umożliwiają prawidłowe zamknięcie wszystkich procesów. Można to zrobić, klikając menu główne i wybierając opcję zamknięcia. Po wyłączeniu komputera użyj przycisku zasilania, aby ponownie włączyć komputer. Ta opcja może również zresetować komputer i rozwiązać drobne usterki.

Po kliknięciu menu głównego możesz również znaleźć opcje ponownego uruchomienia komputera. Opcja ponownego uruchomienia informuje komputer, aby przeszedł sekwencję wyłączania, a następnie ponownie się włączył. Ponowne uruchamianie komputera jest często używane podczas instalowania nowego oprogramowania. Aby ręcznie ponownie uruchomić komputer, wybierz opcję ponownego uruchomienia w menu głównym zamiast opcji wyłączania.

Jeśli komputer zawiesza się, konieczne może być ponowne uruchomienie komputera za pomocą kombinacji klawiszy. Jednoczesne naciśnięcie niektórych klawiszy spowoduje wyświetlenie określonego menu lub ponowne uruchomienie komputera, w zależności od typu, modelu i wieku systemu. Jeśli pojawi się menu, znajdziesz opcje zamknięcia lub ponownego uruchomienia systemu. Kombinacja klawiszy dla komputerów przeznaczonych dla systemu Windows to Control, Alternate, Delete (Ctrl-Alt-Del). Komputery zaprojektowane dla systemu operacyjnego Macintosh (Mac) mają kilka kombinacji klawiszy, które mogą wyłączyć lub ponownie uruchomić komputer, więc sprawdź w przewodniku rozwiązywania problemów.

Najłatwiejszym, ale nie zawsze najbezpieczniejszym sposobem na ponowne uruchomienie komputera jest naciśnięcie przycisku zasilania, odczekanie 30-45 sekund, a następnie ponowne włączenie go, naciskając przycisk. Użytkownicy wcześniejszych modeli przekonają się, że ich komputer zostanie natychmiast wyłączony. Nowsze modele wymagają czasu na prawidłowe zamknięcie systemu. W tym drugim przypadku przytrzymanie przycisku zasilania spowoduje odcięcie procesu zamykania i wymusi wyłączenie komputera. Użycie tej metody do ponownego uruchomienia komputera może uszkodzić system i spowodować utratę pracy, więc używaj tej opcji oszczędnie.
Możesz także ponownie uruchomić komputer, podłączając go – również niebezpieczna opcja. W tym celu odłącz komputer od gniazdka ściennego lub listwy elektrycznej. Wyłączenie systemu spowoduje wyłączenie komputera bez względu na uruchomione procesy. Może to również spowodować utratę pracy lub uszkodzenie systemu. W związku z tym ta metoda ponownego uruchamiania komputera powinna być również stosowana oszczędnie.