Jak rozwiązywać problemy z routerem sieciowym?

Rozwiązywanie problemów z routerem sieciowym to proces eliminacji, mający na celu określenie rodzaju problemu, który uniemożliwia routerowi podłączenie różnych urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub laptopy, do sygnału internetowego. Problemy z routerem sieciowym mogą wynikać z niewłaściwych połączeń fizycznych, takich jak kable Ethernet między modemem internetowym a routerem. Problemy mogą wynikać z nieprawidłowego ustawienia routera, co powoduje, że nie odbiera on sygnału internetowego. Ustawienia sieciowe na komputerach w sieci również mogą być nieprawidłowe. Jeśli wszystkie połączenia i ustawienia wydają się poprawne, sam router może działać nieprawidłowo i należy go wymienić.

Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu problemów z routerem sieciowym jest upewnienie się, że router odbiera i nadaje sygnał internetowy. Rozpocznij od obejrzenia kontrolek na modemie i routerze sieciowym. Sprawdź instrukcje obsługi obu urządzeń, aby dowiedzieć się, które lampki kontrolne sprawdzają łączność z Internetem. Jeśli modem nie ma połączenia z Internetem, poszukaj problemów u dostawcy usług internetowych, zwanego także dostawcą usług internetowych. Jeśli jest sygnał z Internetu, sprawdź lampkę routera sieciowego, która weryfikuje, czy router nadaje sygnał.

Gdy wydaje się, że problem dotyczy routera sieciowego, wyłącz wszystkie komputery podłączone do sieci, a następnie wyłącz sam router sieciowy. Poczekaj kilka sekund i włącz router, a następnie włącz komputery. To ponowne uruchomienie routera sieciowego może przywrócić działanie routera.

Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź kable od modemu internetowego do routera. Użytkownicy powinni również sprawdzić kable od routera do wszelkich urządzeń, które są fizycznie połączone z siecią. Sprawdź, czy kable są prawidłowo zainstalowane. Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera i modemu, aby upewnić się, że używane są odpowiednie kable.

Po prawidłowym zainstalowaniu wszystkich kabli sprawdź, czy problem dotyczy funkcji bezprzewodowych routera sieciowego. Otwórz okno połączeń sieciowych na komputerze, aby upewnić się, że funkcja połączenia bezprzewodowego urządzenia jest włączona. Jeśli router bezprzewodowy jest włączony, sprawdź, czy sieć jest podłączona.
Router sieciowy, który odbiera sygnał internetowy z modemu i przesyła go do komputera, nadal może rejestrować się jako niepodłączony. Sprawdź ustawienia sieci lokalnej lub LAN, aby upewnić się, że ustawiony jest prawidłowy adres protokołu internetowego lub IP. Okno połączeń sieciowych na komputerze pozwala użytkownikom ustawić właściwy adres IP dla konkretnego używanego routera i konkretnego usługodawcy internetowego.
Gdy router sieciowy jest prawidłowo podłączony i prawidłowo skonfigurowany oraz odbiera i przesyła sygnał, nadal możliwe jest, że podłączone urządzenia nie łączą się z Internetem. W takim przypadku problem może dotyczyć samego routera. Większość producentów routerów sieciowych ma dostęp do pomocy technicznej, często za pośrednictwem bezpłatnego numeru telefonu, w celu zaawansowanego rozwiązywania problemów lub ustalenia, czy router działa nieprawidłowo.