Jak uzyskać szkolenie terapeuty zajęciowego?

Osoby, które chcą przejść szkolenie w zakresie terapii zajęciowej, muszą uzyskać tytuł magistra terapii zajęciowej na akredytowanym uniwersytecie lub college’u. Terapeuci zajęciowi pracują z pacjentami cierpiącymi na niepełnosprawność fizyczną, umysłową, emocjonalną lub rozwojową. Pomagają pacjentom nauczyć się, jak rozwijać, utrzymywać lub na nowo uczyć się codziennych zadań związanych z pracą lub życiem codziennym.

Ta praca może obejmować pomoc pacjentom w celu poprawy umiejętności motorycznych dużej i małej. Może nawet wymagać, aby terapeuta zajęciowy pomagał pacjentowi rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów. Innymi słowy, terapeuta zajęciowy stara się pomóc pacjentom żyć pełnym, produktywnym życiem pomimo ich niepełnosprawności.

Aby zapisać się do programu, który oferuje szkolenie terapeutów zajęciowych, początkujący terapeuta zajęciowy musi posiadać dyplom ukończenia szkoły średniej. Absolwent szkoły średniej musi kontynuować swoją edukację, zdobywając tytuł licencjata. Absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli specjalizację z socjologii, biologii, sztuk wyzwolonych, antropologii lub innych odpowiednich przedmiotów, są bardziej skłonni do przyjęcia na studia magisterskie w zakresie szkolenia terapeutów zajęciowych.

Po zapisaniu się na studia magisterskie student weźmie udział w kursach z nauk behawioralnych, biologicznych i fizycznych. Oczekuje się również, że będzie uczęszczał na zajęcia z teorii i umiejętności terapii zajęciowej. Student będzie musiał pomyślnie ukończyć sześć miesięcy pracy w terenie pod nadzorem licencjonowanego terapeuty zajęciowego. Na koniec uczeń musi zdać egzamin państwowy, aby uzyskać certyfikat.

Terapeuta zajęciowy ma szeroki zakres obowiązków zawodowych, ponieważ dąży do poprawy życia pacjentów. Na przykład terapeuta może pomóc pacjentowi nauczyć się korzystać z wózka inwalidzkiego lub poprawić pamięć. Terapeuta zajęciowy może nauczyć pacjentów z urazami rdzenia kręgowego lub porażeniem mózgowym, jak wykonywać codzienne zadania, które będą musieli opanować, aby żyć samodzielnie.

Terapeuci zajęciowi pracujący z małymi dziećmi mogą oceniać zdolności dziecka niepełnosprawnego i proponować modyfikacje w klasie, aby dziecko mogło w pełni uczestniczyć w zajęciach. Terapeuci mogą pracować z pacjentami w podeszłym wieku, oceniając ich zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdów. Mogą wtedy zaproponować specjalny sprzęt, który pozwoli starszym pacjentom zachować niezależność w prowadzeniu samochodu. Inni terapeuci zajęciowi pracujący z osobami starszymi mogą odwiedzać domy pacjentów. Podczas oceny domu terapeuci zidentyfikują elementy w środowisku życia, które mogą spowodować niebezpieczny upadek osób starszych.

Niektórzy terapeuci zajęciowi pracują z pacjentami niepełnosprawnymi umysłowo. Mogą skupić się na uczeniu takich pacjentów umiejętności związanych z zakupami, sprzątaniem i transportem publicznym. Mogą nawet nauczyć ich umiejętności podejmowania decyzji i dobrego zarządzania czasem.

Ci, którzy zdecydują się na szkolenie terapeutów zajęciowych, rozpoczną karierę, która pozwoli im pomagać ludziom w poprawie jakości ich życia. Niezależnie od tego, czy uczysz kogoś, jak prowadzić samochód, czy gotować posiłek, terapeuci zajęciowi muszą wykazywać empatię i cierpliwość. Te dwie ważne cechy pozwalają terapeutom pomagać pacjentom w prowadzeniu niezależnego, udanego życia.