Jak ważna jest szczepionka przeciw polio?

Polio lub porażenie dziecięce były kiedyś niezwykle poważną i powszechną chorobą we wszystkich częściach świata. Podczas gdy wiele przypadków polio było łagodnie przypominających drobne wirusy, porażona polio może mieć długotrwały wpływ na kończyny, hamując ruchy lub powodując całkowity paraliż. Wystarczy tylko patrzeć, jak ukochany skrzypek Itzhak Perlman z wielkim wysiłkiem podchodzi do krzesła i występuje, by zobaczyć potencjalną dewastację paraliżu polio.

Na początku XX wieku Jonas Salk wynalazł szczepionkę przeciwko polio. Ta szczepionka polegała na podaniu martwego wirusa polio, co pozwoliło ludziom zbudować odporność na tę chorobę, a tym samym nie zapadać na polio. Albert Sabin opracował szczepionkę z żywym wirusem polio w latach 1900. XX wieku.

Uważano, że na początku lat 1980. polio w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których dostępne są szczepienia dla dzieci, zostało całkowicie wyeliminowane. Jednak doustna szczepionka przeciwko polio spowodowała pewne problemy, zauważone pod koniec lat 80-tych. Dzieci, które jako pierwsze otrzymały szczepionkę doustną, mogą w bardzo rzadkich przypadkach zachorować na polio lub przekazać polio opiekunom ze słabym układem odpornościowym.

Aktualne wytyczne sugerują pierwszą szczepionkę przeciwko polio typu martwego wirusa, a następnie szczepienie kilka miesięcy później szczepionką doustną. Chociaż dzieci otrzymujące szczepionkę doustną mogą nadal przenosić chorobę na osoby z bardzo osłabionym układem odpornościowym, szanse przeniesienia choroby na kogoś innego są bardzo minimalne. Zwykle trzeba zetknąć się z kałem zaszczepionego dziecka, aby zostało odsłonięte. Ostrożność podczas toalety i pieluch zwykle eliminuje to ryzyko.

Od czasu do czasu zdarzają się przypadki polio, zwykle ciężkiego typu paralitycznego, które rozwijają się w wyniku kontaktu z żywym wirusem zawartym w szczepionce przeciwko polio. Jest to jednak niezwykle rzadkie. To sprawia, że ​​niektórzy rodzice boją się, że ich dzieci otrzymają szczepionkę. Mogą jednak zdecydować się na kilka dawek martwego wirusa, który nie może przenosić polio na nikogo.

Biorąc pod uwagę względne bezpieczeństwo obu form szczepionki przeciwko polio, szczepienie ma sens. Chociaż polio jest rzadkością, choroba może być wyniszczająca, zmieniając na zawsze bieg życia dziecka. Zwolennicy szczepień w ogóle będą argumentować, że szczepienie dzieci to odpowiedzialność społeczna, ponieważ nawet łagodne przypadki polio u dzieci mogą spowodować śmierć lub niepełnosprawność tych, którzy z jakiegoś powodu nie mogą być zaszczepieni lub mają obniżoną odporność.
Całkowite zlikwidowanie polio może nie być rzeczywistością. Kilka przypadków występuje każdego roku w większości stabilnych krajów, w których szczepione są praktycznie wszystkie dzieci. Kraje rozwijające się często nie szczepią wszystkich dzieci, co skutkuje wybuchami epidemii polio. Kilka epidemii w ostatnich latach miało miejsce w Nigerii, Kongo i Sudanie. Podróż do obszaru, na którym nadal występuje polio, zdecydowanie uzasadnia szczepienie.

Imigracja, legalna lub inna, lub podróżowanie osób z obszaru, na którym nie zaszczepiono dzieci, do obszarów, gdzie polio występuje rzadko, może oznaczać ujawnienie tych, którzy nie są zaszczepieni. Chociaż polio jest rzadkością, nadal jest technicznie możliwe zachorowanie na nią. Polio nie może być uważane za całkowicie wyeliminowane, dopóki wszyscy na świecie nie zostaną zaszczepieni. Chociaż podanie szczepionki przeciwko polio wszystkim jest chwalebnym celem, pozostają pytania, czy jest to cel wykonalny. W międzyczasie otrzymanie szczepionki przeciwko polio może pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się poważnej choroby.