Jak wybrać najlepsze leczenie raka przełyku?

Najlepsze leczenie raka przełyku zwykle zależy od rozległości nowotworu, ogólnego stanu zdrowia, zaleceń lekarza i osobistych preferencji. Chirurgia może być zastosowana do usunięcia małych guzów, części przełyku lub części przełyku i górnej części żołądka. Do zabicia komórek rakowych można również zastosować chemioterapię lub radioterapię. Możesz również rozważyć udział w badaniu klinicznym, aby wypróbować nowe leczenie tego typu raka. Jednak w niektórych przypadkach najlepszym sposobem leczenia raka przełyku nie jest jedna z tych metod leczenia, ale co najmniej dwie z tych metod leczenia stosowane w połączeniu.

Chirurgia jest często stosowana w leczeniu raka przełyku. Jeśli masz bardzo małe guzy, które dotyczą tylko górnej warstwy przełyku, Ty i Twój lekarz możecie zdecydować, że najlepszym sposobem leczenia jest ich usunięcie. Dopóki rak się nie rozprzestrzenił, lekarz prawdopodobnie może usunąć tylko guzy nowotworowe i tylko niewielką część otaczającej zdrowej tkanki. W rzeczywistości we wczesnym stadium raka przełyku lekarz może użyć małego narzędzia zwanego endoskopem, aby uzyskać dostęp do raka przez gardło.

Jeśli rak nie jest w optymalnym stadium, jest większy lub nie jest łatwo dostępny, lekarz może zalecić operację usunięcia części przełyku, w której znajduje się guz, a także węzłów chłonnych znajdujących się w pobliżu. Chirurg zwykle łączy pozostałą część przełyku z żołądkiem. W zależności od Twojej wyjątkowej sytuacji może to obejmować użycie części okrężnicy w celu zastąpienia części usuniętej tkanki przełyku.

W przypadku, gdy rak jest rozległy, najlepszym sposobem leczenia raka przełyku może być usunięcie nie tylko części przełyku, ale także części żołądka. W takim przypadku chirurg zazwyczaj usunie górną część żołądka oraz węzły chłonne w okolicy. Następnie ponownie przymocuje pozostałą część przełyku do żołądka, używając części okrężnicy, aby w razie potrzeby połączyć obie.

Często najlepsze leczenie raka przełyku obejmuje metody stosowane do niszczenia komórek rakowych znajdujących się w organizmie. Na przykład lekarz może zalecić chemioterapię, która obejmuje stosowanie leków niszczących komórki rakowe przed lub po operacji. Radioterapia, która polega na użyciu silnych wiązek energii do niszczenia komórek rakowych, może być stosowana zamiast lub oprócz chemioterapii. Ten rodzaj promieniowania można zastosować z zewnątrz ciała lub wewnętrznie.

Możesz również rozważyć badanie kliniczne jako leczenie raka przełyku. Należy jednak pamiętać, że udział w badaniu klinicznym może wiązać się z ryzykiem i nie ma gwarancji, że leczenie, które otrzymasz, będzie skuteczne. W związku z tym możesz dobrze rozważyć ryzyko i korzyści wynikające z innych opcji przed dokonaniem tego wyboru.