Jak zinterpretować mój wynik testu ACT?

Prawidłowa interpretacja wyniku testu ACT może dać uczniowi ogólne pojęcie o tym, jak atrakcyjny może być dla uczelni. Chociaż zajęcia pozalekcyjne i zaangażowanie społeczności mogą wskazywać uczelni, że kandydat jest osobą towarzyską, dobrze zaokrągloną, wyniki egzaminów są również bardzo ważne. Chociaż wyniki egzaminów stanowią tylko jeden obraz kompetencji ucznia, uczelnie często wykorzystują je do oceny i przewidywania przyszłego GPA i ogólnych wyników w nauce, jakie student może osiągnąć, gdyby został przyjęty. Wynik testu ACT można ocenić, patrząc na wyniki poszczególnych sekcji, ogólny wynik złożony i porównanie między wynikiem jednej osoby a resztą osób, które przystąpiły do ​​testu w ostatnich latach.

Złożony wynik testu ACT składa się ze średniej wszystkich wyników sekcji i waha się od niskiego wyniku 1 do wysokiego wyniku 36. Złożona liczba jest trudna do interpretacji bez odniesienia do porównania, dlatego często jest wymieniana obok wynik percentylowy. Percentyl mówi uczniowi, jak osiągnął wynik w stosunku do innych osób.

Na przykład w latach 2008-2011 wynik zbiorczy 25 mieści się w 80. percentylu, co oznacza, że ​​osoba, która otrzymała wynik zbiorczego testu ACT 25, wykonała na tym samym poziomie lub lepszym niż 80%, ale niższym niż 20% inne osoby, które przystąpiły do ​​testu. ACT dostarcza dodatkowe dane, które są aktualizowane co kilka lat, w tym średni wynik testu ACT, częstotliwość uzyskiwania każdego wyniku oraz zakres wyników ACT, które zazwyczaj przyznają uczelnie. Informacje te pomagają uczniowi określić, czy osiągnął wyjątkowo wysoki lub niski wynik i czy ten wynik będzie wystarczający, aby dostać się na studia.

Poszczególne wyniki sekcji, również w skali od 1 do 36, zapewniają lepszy wgląd w obszary, takie jak nauka, matematyka lub język, w których uczeń się wyróżnia lub z którymi zmaga. Na przykład wysoki wynik z języka, ale niski z matematyki może równać się wynikowi średniemu. Nie daje to dokładnego obrazu ponadprzeciętnych wyników ucznia w języku, co może być ważne, jeśli próbuje on zostać przyjęty na kierunek językowy. Gdyby ten sam uczeń zamiast tego próbował kontynuować naukę w dziedzinie związanej z matematyką, niski wynik z matematyki wskazywałby uczniowi, że może mieć problemy w tej dziedzinie i może skorzystać z dodatkowych zajęć przygotowawczych.