Jak zostać hutnikiem?

Ktoś, kto chce zostać hutnikiem, musi być sprawny fizycznie, nie mieć lęku wysokości i mieć związane z tym doświadczenie zawodowe. Hutnik to ktoś, kto pracuje nad tworzeniem, produkcją lub instalacją stali. Oportunistyczne zatrudnienie to praca w zakładach produkujących stal, na budowach i w hutach.

Chociaż wiele osób zakłada, że ​​wszyscy hutnicy to mężczyźni, coraz więcej kobiet znajduje karierę jako hutnicy. Podobnie jak w przypadku prawie wszystkich zawodów wymagających umiejętności, ktoś, kto jest biegły technicznie, jest ostrożny i dobrze wykonuje swoją pracę, jest mile widzianym dodatkiem do zespołu. Zapotrzebowanie na hutników spadło w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ale wzrosło w Azji i Ameryce Południowej, głównie z powodu niższych kosztów pracy i produkcji.

Pierwszym krokiem wymaganym do zostania hutnikiem jest pomyślne ukończenie szkoły średniej. Nie ma konkretnych kursów zalecanych do tej kariery, ale wiele osób kończy kursy obróbki drewna, warsztatu mechanicznego i inne kursy techniczne w liceum. Zdecydowana większość pracodawców zapewnia wszystkim hutnikom szczegółowe szkolenie na stanowisku pracy, ponieważ każda firma używa innego sprzętu i może mieć inne procesy wewnętrzne.

Niektóre stany oferują programy praktyk dla każdego, kto chce zostać hutnikiem. Programy te są zazwyczaj organizowane przez lokalny związek lub stowarzyszenie hutników, a programy trwają średnio cztery lata. Programy te wymagają połączenia doświadczenia zawodowego i kursów teoretycznych, które odbywają się wieczorami i w weekendy.

Wiele firm hutniczych wymaga, aby wszyscy pracownicy przeszli badanie fizykalne w ramach procesu zatrudniania. Niezbędna jest w tej pracy sprawność fizyczna i umiejętność pracy w czasie niepogody. Osoby, które nie są w stanie zdać egzaminów lub mają podstawową chorobę, nie nadają się na hutnika. Jest to praca o stosunkowo wysokim poziomie ryzyka, dlatego proces sprawdzania sprawności leży w najlepszym interesie zarówno pracodawcy, jak i pracowników.

Powiązane doświadczenie zawodowe obejmuje każdy rodzaj stanowiska w branży budowlanej lub produkcyjnej. Znajomość przepisów bezpieczeństwa, przestrzeganie procedur operacyjnych i praca w zespole to bardzo ważne doświadczenia. Praca fizyczna lub prace wymagające użycia dużych maszyn lub sprzętu zapewnią doskonałe doświadczenie przydatne jako hutnik.

Poszukując pracy jako hutnik przygotuj CV i fizycznie odwiedź place budowy i zakłady obróbki stali. Porozmawiaj z pracownikami działu kadr na temat dostępnych stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych i wynagrodzenia. Przygotuj się na sprawdzenie przeszłości kryminalnej i testy narkotykowe, które stają się coraz bardziej powszechne w tej branży ze względu na wysoki stopień zagrożenia bezpieczeństwa.