Jak zostać inspektorem zdrowia publicznego?

Inspektorzy zdrowia badają miejsca i rzeczy, aby upewnić się, że są one zgodne z przepisami dotyczącymi zdrowia publicznego. Praca może obejmować kontrolę żywności, restauracji, domów, basenów, domów opieki i ośrodków opieki dziennej. Aby zostać inspektorem zdrowia publicznego, zazwyczaj potrzebujesz dyplomu ukończenia studiów wyższych i doświadczenia związanego ze stażem.

W niektórych miejscach, jeśli pozwalają na to lokalne przepisy, ludzie stają się inspektorami zdrowia w wyniku uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej, trzyletniego doświadczenia w nadzorowanej inspekcji i zdania niezbędnego egzaminu certyfikacyjnego. To prawda, nie jest to typowy scenariusz. Bardziej prawdopodobne jest, że jeśli chcesz zostać inspektorem zdrowia publicznego, konieczne będzie uzyskanie dyplomu college’u.

Uzyskanie dyplomu z nauk o żywności, chemii wody lub zdrowia publicznego i środowiskowego może być pomocne, jeśli chcesz zostać inspektorem zdrowia publicznego. Te studia licencjackie są bardzo intensywnie naukowe i bardzo konkurencyjne. Będąc na studiach, będziesz musiał uzyskać dobre oceny, ponieważ wysoka średnia ocen (GPA) przekona potencjalnych pracodawców, że masz umiejętności obserwacji, umiejętności analityczne i umiejętności uczenia się, aby odnieść sukces jako inspektor zdrowia publicznego.

Podczas studiów pomocne może być odbycie stażu, jeśli chcesz zostać inspektorem zdrowia publicznego. Staż może być stażem związanym ze zdrowiem publicznym, który odbywa się w lokalnym wydziale zdrowia publicznego, w lokalnym przedsiębiorstwie lub w urzędzie. Najprawdopodobniej dział usług kariery na Twojej uczelni może pomóc Ci w znalezieniu stażu. Możesz też przeprowadzić wyszukiwanie online stażu w zakresie zdrowia publicznego. Zdobycie doświadczenia na stażu może być ważne, ponieważ doświadczenie stażowe uzupełni naukę w klasie i zapewni nadzorowane doświadczenie w świecie rzeczywistym, które przygotuje Cię do pracy po studiach.

Oprócz posiadania niezbędnego wykształcenia akademickiego, warto mieć takt i wrażliwość, a jednocześnie być bardzo stanowczym i zdecydowanym, jeśli chcesz zostać inspektorem zdrowia publicznego. Ta szczególna kombinacja cech osobowości jest trudna do uzyskania; jeśli jednak masz te cechy, może ci to pomóc w pracy. Na przykład inspektorzy zdrowia publicznego muszą wykazać się wystarczającym taktem i wrażliwością, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje o potencjalnym zagrożeniu zdrowia publicznego, a jednocześnie muszą być bardzo stanowczy i zdecydowani w egzekwowaniu prawa. Muszą chcieć zalecić zamknięcie budynku lub firmy, jeśli miejsce nie spełnia standardów zdrowotnych.

Kariera inspektora zdrowia publicznego może prowadzić do różnego rodzaju innych stanowisk. Na przykład inspektorzy zdrowia publicznego mogliby wrócić do szkoły, aby uzyskać stopień doktora filozofii w zakresie higieny przemysłowej, nauk o żywności, chemii lub zdrowia środowiskowego, aby mogli kontynuować karierę jako inspektorzy zdrowia publicznego. Albo mogliby kontynuować nauczanie w college’u. Mogą zostać rzecznikami bezpieczeństwa, którzy zwracają uwagę na kwestie wpływające na bezpieczeństwo publiczne. Albo inspektorzy zdrowia publicznego mogą kontynuować karierę pisarską jako felietoniści lub autorzy książek, którzy piszą książki edukujące społeczeństwo w kwestiach bezpieczeństwa.